Powrót
Gotowe biznesplany wzory i Dotacje z UP > Biznesplan Punkt Ksero

Biznesplan Punkt Ksero

99,00 129,00 

KSERO / DRUKARNIA

PKD GŁÓWNE:
18.12.Z – Pozostałe drukowanie
PKD POBOCZNE:
82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Wyczyść
SKU: 46 Kategoria: Tagi: , , , ,

Nie wiesz jak napisać biznesplan punktu ksero?

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.

Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.

Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan Punkt ksero – jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pliki pdf i doc.

Zawartość merytoryczna:

1. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

2. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Cel i opis działalności gospodarczej
 • Należy opisać co motywuje Pana(ią) do rozpoczęcia działalności, jakie są przyczyny społeczne, zawodowe do otworzenia własnego przedsiębiorstwa.
 • Czy posiada Pan(i) plany rozwoju planowanej działalności gospodarczej? Jeśli tak należy opisać jakie?
 • Opis działalności głównej i pobocznej.
 • Co wpłynęło na podjęcie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa o tym profilu?
 • Należy uzasadnić wybór planowanej działalności gospodarczej, szanse powodzenia i utrzymania się na rynku w oparciu o dane liczbowe, statystyczne, analizy, opracowania, artykuły (należy podać źródło zaczerpniętej informacji).
 • Należy podać trzy przedsiębiorstwa, które mogą stanowić konkurencję – można przedstawić w formie tabelarycznej.
 • Należy opisać branżę związaną z rodzajem planowanej działalności – podać konkretne dane liczbowe oraz ich źródła.
 • Należy wskazać różnice pomiędzy planowaną działalnością, a istniejącą konkurencją.
 • Klient planowanego przedsięwzięcia
 • Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą

3. Załącznik nr 1 – Działania organizacyjne, reklamowe, promocyjne

4. Załącznik nr 2 – Analiza SWOT

5. Załącznik nr 3

 • Kalkulacja planowanych miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie
 • Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, koszty adaptacji lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej, zakup domeny, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

6. Załącznik nr 4

7. Załącznik nr 5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Następujące dokumenty:

 • WNIOSEK DO URZĘDU PRACY (20 STRON, OKOŁO 6 700 WYRAZÓW)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1
 • ZAŁĄCZNIK NR 2
 • ZAŁĄCZNIK NR 3
 • ZAŁĄCZNIK NR 4
 • ZAŁĄCZNIK NR 5

Dodatkowe informacje

MIASTO: WARSZAWA
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK DO URZĘDU PRACY (20 STRON, OKOŁO 6 700 WYRAZÓW) I INNE ZAŁĄCZNIKI