Powrót
Gotowe biznesplany wzory i Dotacje z UP > Biznesplan Warsztat samochodowy

Biznesplan Warsztat samochodowy

49,00 69,00 

WARSZTAT SAMOCHODOWY ( NAPRAWY SERWISOWE I SERWIS KLIMATYZACJI)
PKD GŁÓWNE:
PKD: 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Wyczyść
SKU: 15 Kategoria: Tagi: ,

Nie wiesz jak napisać biznesplan warsztatu samochodowego?

Nie przejmuj się  –  mamy dla Ciebie gotowy wzór biznesplanu do wypełnienia i złożenia w urzędzie pracy.

 

Biznesplan Warsztat samochodowy – jak go napisać i od czego zacząć?

Zawartość merytoryczna:

1. DANE WNIOSKODAWCY

2. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Krótkie uzasadnienie wyboru branży (rodzaju planowej działalności gospodarczej)
 • Zasięg terytorialny planowanej działalności gospodarczej
 • Stan przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Planowane zatrudnienie pracowników w okresie pierwszych 2 lat prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rodzaje stanowisk pracy, liczba pracowników i rodzaj umowy
 • Charakterystyka potencjalnych klientów (odbiorców produktów, towarów lub usług), główne grupy klientów, uzasadnienie popytu
 • Opis konkurencji
 • Plan działań marketingowych

3. ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (ANALIZA SWOT)

4. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA ZWROTU DOFINANSOWANIA

5. ZAŁĄCZNIK 1.

 • Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania.

6. ZAŁĄCZNIK 2.

 • Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanego dofinansowania.

7. ZAŁĄCZNIK 3.

 • Uzasadnienie konieczności poniesienia poszczególnych wydatków wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszego wniosku o dofinansowanie.

8. ZAŁĄCZNIK 4.

 • Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej (w skali pierwszego i drugiego roku prowadzenia działalności gospodarczej).

9. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

Dodatkowe informacje

MIASTO: BĘDZIN
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK DO URZĘDU PRACY, FORMULARZ DEMINIMIS, DODATKOWA CHARAKTERYSTYKA KLIENTÓW