Powrót
Gotowe biznesplany wzory i Dotacje z UP > Biznesplan Budowa drewnianych domów

Biznesplan Budowa drewnianych domów

49,00 69,00 

BUDOWA DREWNIANYCH DOMÓW
PKD GŁÓWNE:
PKD: 41.20.Z

Wyczyść

BUDOWA DREWNIANYCH DOMÓW

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.

Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.

Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan BUDOWA DREWNIANYCH DOMÓW, jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pilki pdf i doc, które możesz pobrać z naszej strony.
W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

  • WNIOSEK (25 STRON, OK. 8000 ZNAKÓW)

Dokumenty zawierają:

  1. WNIOSEK

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
Dlaczego chcesz założyć to przedsięwzięcie?
Dlaczego uważasz, że osiągniesz sukces?
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
Analiza SWOT
Opis produktu/usług (charakterystyka profilu działalności, specyfika, zakres)
Planowane zatrudnienie pracowników
Kalkulacja wydatków niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej
Planowane przychody i koszty w skali miesięcznej, kwartalnej i rocznej
III. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY
Czy na Twoim terenie (terenie na którym planujesz uruchomić działalność) występuje realne zapotrzebowanie na Twój produkt/usługę? Jak się o tym dowiedziałeś (dowiedziałaś)?
Główni potencjalni odbiorcy produktu lub usług
Charakterystyka dostawców
Czy w Pana/Pani rejonie działania istnieją firmy lub osoby zajmujące się podobną działalnością
Uzasadnij dlaczego klient kupi Pan/Pani produkt/usługę zamiast oferowanych przez konkurencję? W czym jest Pan /Pani lepsza od konkurentów?
Czy popyt na produkt/usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli tak, jak będę minimalizowane skutki tej sezonowości.
Czy zamierza Pan/Pani prowadzić działalność marketingową (reklamową), jeśli tak to w jakiej formie?
IV. DANE DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIE I JEGO WYKORZYSTANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ ZAPISAMI REGULAMINU.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

Dodatkowe informacje

MIASTO: OŚWIĘCIM
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (25 STRON, OK. 8000 ZNAKÓW)