Powrót
Gotowe biznesplany wzory i Dotacje z UP > Biznes plan mobilny mechanik

Biznes plan mobilny mechanik

49,00 69,00 

MOBILNY MECHANIK / SERWIS SAMOCHODOWY
PKD GŁÓWNE:
45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

Wyczyść
SKU: 66 Kategoria: Tagi: ,

Nie wiesz jak napisać biznesplan mobilnego mechanika ?

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.

Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.

Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan mobilnego serwisu samochodowego, jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pliki pdf i doc.

Zawartość merytoryczna:

WNIOSEK:
INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

Opis planowanego przedsięwzięcia:
Ocena szansy powodzenia przedsięwzięcia
Analiza rynku dostawców
Analiza rynku odbiorców
Jak Pan(i) zamierza reklamować swoją działalność, podać w jakiej formie
Czy w rejonie przyszłej działalności istnieją firmy i osoby zajmujące się taką samą działalnością

BIZNESPLAN
1. Streszczenie:
• do kogo jest adresowany,
• o jakie środki zabiegamy, na co zostaną przeznaczone,
• dla kogo przeznaczony jest nasz produkt/usługa.

2. Krótka prezentacja firmy:
• nazwa i adres firmy, dane osobowe właściciela,
• rodzaj prowadzonej działalności, forma prawna,
• lokalizacja firmy,
• profil i zakres działalności firmy, misja i cele firmy.

3. Charakterystyka produktów i usług:
• czym przewyższają istniejące na rynku konkurencyjne produkty,
• czy są łatwosprzedawalne,
• czy dotyczą potrzeb, które obecnie nie są zaspokajane.

4. Rynek i marketing:
• zasięg terytorialny (dzielnica, miasto, gmina, województwo, region, kraj),
• charakterystyka klientów,
• charakterystyka konkurencji,
• charakterystyka dostawców,
• działania marketingowe.

5. Potencjał produkcyjny i personel:
• schemat organizacyjny (kto będzie zarządzał firmą, stanowiska pracy),
• kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jakie posiada kadra pracownicza,
• zaplecze techniczne,
• wyposażenie (informacje o posiadanych urządzeniach, maszynach, narzędziach, środkach transportu).

6. Analiza finansowa przedsięwzięcia:
• całkowite nakłady przedsięwzięcia, koszty rozpoczęcia działalności,
• źródła finansowania: środki własne, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, kredyt, pożyczka,
• rachunek wyników:
– przewidywany przychód ze sprzedaży (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku),
– przewidywany zysk (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku).

7. Analiza SWOT:
• mocne strony,
• słabe strony,
• szanse,
• zagrożenia.

8. Wnioski:
• krótkie podsumowanie.

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
– WNIOSEK (16 STRON, 3 600 SŁÓW)
– BIZNESPLAN (17 STRON, 3 700 SŁÓW)

Dodatkowe informacje

MIASTO: BYTOM
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (16 STRON, 3 600 SŁÓW),
BIZNESPLAN (17 STRON, 3 700 SŁÓW)