Powrót
Gotowe biznesplany wzory i Dotacje z UP > Biznesplan Serwis i sprzedaż kas fiskalnych

Biznesplan Serwis i sprzedaż kas fiskalnych

49,00 69,00 

SERWIS I SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH
PKD GŁÓWNE:
46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

 

Wyczyść

SERWIS I SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH

JEŻELI PLANUJESZ OTWARCIE FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ SPRZEDAŻĄ I SERWISEM KAS FISKALNYCH,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI.

 

Wniosek oraz biznesplan będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną działalność świadczącą usługi sprzedaży i serwisu kas fiskalnych. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów.

 

Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Mikołowie.

Dokumentacja dotyczy działalności zajmującej się świadczeniem  usług serwisu i sprzedaży kas fiskalnych. Dodatkowo także świadczeniem usług księgowości, opłacania rachunków oraz niewielkich usług reklamowych. Usługi będą świadczone w lokalu w godzinach 8-16.

 

 

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

– Wniosek (8 strony, ok  1 800 wyrazów)

– biznesplan (24 strony, 6 800 wyrazów)

 

 

Dokumenty zawierają m.in.:

 1. WNIOSEK:
 • informacje o  wnioskodawcy
 • Kalkulacja wszystkich kosztów związanych z podjęciem działalności, z uwzględnieniem źródeł finansowania wraz z szczegółową specyfikacją
 • Uzasadnienie celowości wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania z Funduszu Pracy
 1. BIZNESPLAN
 • Dane dotyczące bezrobotnego
 • Opis planowanej działalności gospodarczej
 • Działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej
 • Analiza rynku
 • Dostawcy
 • Klienci
 • Konkurencja
 • Promocja (w tym reklama)
 • Strategia cenowa
 • Analiza SWOT
 • Analiza finansowa
 • Kalkulacja kosztów
 • Sezonowość
 • RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

Dodatkowe informacje

MIASTO: MIKOŁÓW
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (8 strony, ok.  1 800 wyrazów), BIZNESPLAN (24 strony, 6 800 wyrazów)