Powrót

Biznesplan sokolnika

49,00 69,00 

SOKOLNIK
PKD GŁÓWNE:
81.29.Z – Pozostałe sprzątanie
PKD POBOCZNE:
52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
01.70.Z – Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Wyczyść
SKU: 28 Kategoria: Tagi: , , , ,

Nie wiesz jak napisać biznesplan sokolnika ?

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznes planu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.

Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.

Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan sokolnika, jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pliki pdf i doc.

Zawartość merytoryczna:

DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU WNIOSKU
DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
Charakterystyka i uzasadnienie wyboru planowanej działalności
Analiza rynku i konkurencji oraz szanse przetrwania zaplanowanej działalności
ANALIZA RYZYKA
Kalkulacja kosztów, związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła
ich finansowania
Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
Zasadność i niezbędność planowanych zakupów z punktu widzenia profilu uruchamianej
działalności
Charakterystyka ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia
Wyliczenie prognozowanych przychodów oraz kosztów z podziałem na poszczególne kwartały
ZAŁĄCZNIKI:
ZAŁĄCZNIK NR 1- OŚWIADCZENIE WNIOSKUJĄCEGO
ZAŁĄCZNIK NR 2- OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
ZAŁĄCZNIK NR 3- Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis

Dodatkowe informacje

MIASTO: BEŁCHATÓW
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK DO URZĘDU PRACY