Powrót
Gotowe biznesplany wzory i Dotacje z UP > Biznesplan Szkolenia techniczne/ kursy

Biznesplan Szkolenia techniczne/ kursy

49,00 69,00 

SZKOLENIA TECHNICZNE / KURSY
PKD GŁÓWNE:
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfiowane
PKD POBOCZNE:
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

Wyczyść

SZKOLENIA TECHNICZNE / KURSY

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.

Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.

Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan SZKOLENIA TECHNICZNE / KURSY, jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pilki pdf i doc, które możesz pobrać z naszej strony.
W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

  • WNIOSEK ( 22 STRONY, 5 700 WYRAZÓW)

Dokumenty zawierają:

  1. WNIOSEK (19 stron; 4000 wyrazów)
  2. BIZNESPLAN (8 stron; ok 1800 wyrazów)

Dokumenty zawierają:

  1. WNIOSEK

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
PRZYGOTOWANIE WNIOSKODAWCY DO PROWADZENIA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
Opis planowanego przedsięwzięcia
Dokumenty wymagane do uruchomienia planowanej działalności
Ocena szansy powodzenia przedsięwzięcia
Środki własne
Przewidywany całkowity koszt uruchomienia działalności
Analiza rynku dostawców
Analiza rynku odbiorców
Jak Pan(i) zamierza reklamować swoją działalność, podać w jakiej formie?
Czy w rejonie przyszłej działalności istnieją firmy i osoby zajmujące się taką samą działalnością?
ZAŁĄCZNIK 1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
ZAŁĄCZNIK 2. KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA
ZAŁĄCZNIK 3. SPECYFIKACJA WYDATKÓW DO PONIESIENIA W RAMACH DOFINANSOWANIA
ZAŁĄCZNIK 4. PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PLANOWANYCH ZAKUPÓW

  1. BIZNESPLAN

Kwestie techniczne
Zatrudnienie
Reklama
Analiza strategiczna metodą SWOT.
Harmonogram organizacyjny.

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ ZAPISAMI REGULAMINU.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

Dodatkowe informacje

MIASTO: BYTOM
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (19 stron; 4000 wyrazów), BIZNESPLAN (8 stron; ok 1800 wyrazów)