?php /* Template Name: Dotacje #5 */ ?> Dotacje z lokalnych grup działania (LGD) - Gotowe Biznesplany Dotacje z lokalnych grup działania (LGD) - Gotowe Biznesplany

Dotacje z lokalnych grup działania (LGD)

USŁUGA OBEJMUJE:
– Wykonanie wniosku wraz z biznesplanem zgodnie z wytycznymi Instytucji
– Wskazówki, które pozwolą na zwiększenie szans na pozyskanie dofinansowania
– Wsparcie w przygotowaniu wymaganych załączników i dokumentów
– Informacje w kwestii procedury i sposobu złożenia dokumentacji
– Doradztwo i wsparcie w kwestii księgowości i marketingu
– Bezpłatną analizę projektu pod kątem kryteriów wyboru operacji

Skorzystanie z naszej oferty pozwoli ci na zmaksymalizowanie szans na pozyskanie dotacji. Dzięki nam unikniesz również błędów, które mogą spowodować odrzucenie wniosku.
Pamiętaj, że dotację otrzymują w pierwszej kolejności projekty najlepiej przygotowane, takie które zdobyły największą liczbę punktów.

tel: +48 729-475-711

email: biuro@gotowebiznesplany.pl

Cena usługi
1500,00 zł brutto

Czas realizacji
7-14 dni

Co nas wyróżnia?

Nie owijamy w bawełnę

Przedstawiamy realne szanse na pozyskanie dofinansowania i proponujemy projekty w których faktycznie możesz z powodzeniem wystartować.

Dogodny system płatności

U nas nie płacisz „z góry”.

Do współpracy z klientem podchodzimy indywidualnie

Wiemy, że każdy pomysł i projekt są inne.

Dofinansowanie z lokalnej grupy działania

Starając się o dofinansowanie nie musimy za każdym razem kontrolować możliwości w bardzo szerokim zakresie – typu dofinansowanie z konkretnego województwa. Na terenie mniejszych gmin oraz obszarów wiejskich istnieją również możliwości otrzymania dofinansowania z Lokalnych Grup Działania, które są idealną alternatywą dla osób pracujących jednocześnie na etacie. Możliwości dofinansowań z tego programu pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i są idealnym rozwiązaniem na początek lokalnej działalności.

Dofinansowania z Lokalnych Grup Działania, kierowane są małych miejscowości (głównie do 20 tysięcy mieszkańców) i swoją pomoc skupiają na obszarach, które są słabo rozwinięte względem dostępności usług oraz miejsc pracy.

Ile pieniędzy można otrzymać z Lokalnych Grup Działania?

Zakres dofinansowania, jakie możemy otrzymać z Lokalnych Grup Działania, oscyluje w zakresie od 50.000 do 100.000 zł i nie wymaga wkładu własnego. Schemat działania, jaki występuje w przypadku wypłaty dofinasowania opiera się na dwóch transzach w wysokości 80% wartości całego dofinansowania i kolejnej 20% refundacji po zakończeniu projektu).

Jakie są wykluczenia?

Jak w przypadku wielu dofinansowań również i w przypadku dofinansowań z Lokalnych Grup działania występują pewne ograniczenia.

Osoby, które spełniają poniższe kryteria, nie mogą starać się o dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania:

 • Posiadają ubezpieczenie społeczne rolników (wyjątkiem stanowią działalności gospodarcze, które posiadają konkretne PKD odnoszące się do produkcji produktów spożywczych)
 • Prowadziły działalność w okresie ostatnich 24 miesięcy (czas liczony do planowanego dnia złożenia wniosku)

Czy warto korzystać z dofinansowań z Lokalnych Grup Działania?

Tak, jak wspominaliśmy na początku ta forma dotacji jest idealną opcją dla osób pracujących na etacie oraz mieszkańców mniejszych wsi i miejscowości, które są mało rozwinięte pod względem usługowym lub produkcyjnym. Korzystając z naszej pomocy względem pozyskania środków na start działalności otrzymasz od nas:

 • Wypełniony i odpowiednio przygotowany wniosek o dotacje z LGD
 • Analizę projektu pod katem wyboru operacji
 • Sprecyzowany i dostosowany biznesplan zgodny z potrzebami działalności
 • Wszelkie potrzebne informacje odnośne do przeprowadzenia całej procedury
 • Wskazówki, które pozwolą na zwiększenie szans na pozyskanie dofinansowania

Skontaktuj się z nami i poznaj precyzyjny zakres możliwości otrzymania dofinansowania.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

  Nowa firma


   Rozwój działalności