Dotacje - Gotowe BiznesplanyDotacje - Gotowe Biznesplany

Dotacje

 • Dotacje Unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych

  Dotacje Unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych

 • Dotacje z Urzędu Pracy

  Dotacje z Urzędu Pracy

 • Dotacje z PEFRON

  Dotacje z PEFRON

 • Dotacje z lokalnych grup działania (LGD)

 • Dotacje z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

  Dotacje z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dotacje z PARP

  Dotacje z PARP

 • Inne dotacje i biznesplany

KTO I NA CO MOŻE DOSTAĆ DOFINANSOWANIE

Kto może składać wnioski?
Głównie są to mikro i małe przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W zależności od konkretnego konkursu

FINANSE

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
do 85,00 %

Kwota dofinansowania
Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 5 mln PLN.

DODATKOWE INFORMACJE

Kryteria wyboru projektów
Znajdują się w dokumentacji konkursowej

TERMIN REALIZACJI

Ustalany indywidualnie.

KOSZT PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI

Wycena indywidualna – w zależności od konkretnego projektu.

NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KTO I NA CO MOŻE DOSTAĆ DOFINANSOWANIE

Kto może składać wnioski?
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie można otrzymać na zakup:

 • Środków trwałych
 • Maszyn i urządzeń
 • Promocji i reklamy
 • Towaru i materiałów
 • Usług doradczych
 • Pojazdów

Poszczególne Urzędy Pracy określają indywidualnie możliwość wydatkowania środków w swoich regulaminach.

FINANSE

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
do 100,00 %

Kwota dofinansowania
Maksymalna kwota wsparcia jaką może ustalić w regulaminie Urząd Pracy jest nie większa niż sześciokrotność średniego wynagrodzenia za ostatni kwartał. Zwykle Urzędy Prac ustalają tą kwotę na poziomie 20 000 – 28 000 zł.

DODATKOWE INFORMACJE

Kryteria wyboru projektów
Znajdują się w regulaminie naboru.

TERMIN REALIZACJI

Do 5 dni roboczych.

KOSZT PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI

520 zł brutto (dla PUP Warszawa – 650 zł brutto)

NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

KTO I NA CO MOŻE DOSTAĆ DOFINANSOWANIE

Kto może składać wnioski?
Firmy planujące utworzenie nowego stanowiska pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie można otrzymać na zakup:

 • Środków trwałych
 • Maszyn i urządzeń
 • Odzieży ochronnej

Poszczególne Urzędy Pracy określają indywidualnie możliwość wydatkowania środków w swoich regulaminach.

Polega na zwrocie środków, które poniesie przedsiębiorca na wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Refundacja wiąże się z zatrudnieniem na doposażonym stanowisku bezrobotnego.

FINANSE

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
do 100,00 %

Kwota dofinansowania
Maksymalna kwota wsparcia jaką może ustalić w regulaminie Urząd Pracy jest nie większa niż sześciokrotność średniego wynagrodzenia za ostatni kwartał. Zwykle Urzędy Prac ustalają tą kwotę na poziomie 20 000 – 28 000 zł.

DODATKOWE INFORMACJE

Kryteria wyboru projektów
Znajdują się w regulaminie naboru.

TERMIN REALIZACJI

Do 5 dni roboczych.

KOSZT PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI

520 zł brutto (dla PUP Warszawa – 650 zł brutto)

NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KTO I NA CO MOŻE DOSTAĆ DOFINANSOWANIE

Kto może składać wnioski?
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie można otrzymać na zakup:

 • Środków trwałych
 • Maszyn i urządzeń
 • Promocji i reklamy
 • Towaru i materiałów
 • Usług doradczych
 • Pojazdów

Poszczególne Urzędy Pracy określają indywidualnie możliwość wydatkowania środków w swoich regulaminach.

FINANSE

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
do 100,00 %

Kwota dofinansowania
Wysokość pomocy jest uzależniona od tego, na jaki okres wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej:

 • przez co najmniej 12 miesięcy – wysokość dotacji nie może być wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,
 • przez co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji nie może być wyższa niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Każdy Urząd Pracy niezależne wyznacza maksymalną kwotę dofinansowania.

DODATKOWE INFORMACJE

Kryteria wyboru projektów
Znajdują się w regulaminie naboru.

TERMIN REALIZACJI

Do 5 dni roboczych.

KOSZT PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI

620 zł brutto (dla PUP Warszawa – 750 zł brutto)

NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

KTO I NA CO MOŻE DOSTAĆ DOFINANSOWANIE

Kto może składać wnioski?
Firmy planujące utworzenie nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie można otrzymać na zakup:

 • Środków trwałych
 • Maszyn i urządzeń
 • Odzieży ochronnej

Poszczególne Urzędy Pracy określają indywidualnie możliwość wydatkowania środków w swoich regulaminach.

Polega na zwrocie środków, które poniesie przedsiębiorca na wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Refundacja wiąże się z zatrudnieniem na doposażonym stanowisku bezrobotnego.

FINANSE

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
do 100,00 %

Kwota dofinansowania
Maksymalna kwota wsparcia jaką może ustalić w regulaminie Urząd Pracy jest nie większa niż piętnastokrotność średniego wynagrodzenia za ostatni kwartał. Każdy Urząd Pracy niezależne wyznacza maksymalną kwotę dofinansowania.

DODATKOWE INFORMACJE

Kryteria wyboru projektów
Znajdują się w regulaminie naboru.

TERMIN REALIZACJI

Do 5 dni roboczych.

KOSZT PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI

620 zł brutto (dla PUP Warszawa – 750 zł brutto)

NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

KTO I NA CO MOŻE DOSTAĆ DOFINANSOWANIE

Kto może składać wnioski?
Osoby bezrobotne i pracujące, mieszkające i planujące prowadzenie działalności na obszarze LGD.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie można otrzymać na zakup:

 • Środków trwałych
 • Maszyn i urządzeń
 • Promocji i reklamy
 • Towaru i materiałów

FINANSE

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
do 100,00 %

Kwota dofinansowania
od 50.000,00 zł do 100.000,00 zł.

DODATKOWE INFORMACJE

Kryteria wyboru projektów
Znajdują się w kryteriach wyboru operacji (w dokumentacji konkursowej).

TERMIN REALIZACJI

7-14 dni roboczych.

KOSZT PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI

Ustalany indywidualnie

NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI

KTO I NA CO MOŻE DOSTAĆ DOFINANSOWANIE

Kto może składać wnioski?
Przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze LGD.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie można otrzymać na zakup:

 • Środków trwałych
 • Maszyn i urządzeń
 • Promocji i reklamy
 • Towaru i materiałów

FINANSE

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
do 70,00 %

Kwota dofinansowania
Od 50.000,00 zł do 300.000,00 zł.

DODATKOWE INFORMACJE

Kryteria wyboru projektów
Znajdują się w kryteriach wyboru operacji (w dokumentacji konkursowej).

TERMIN REALIZACJI

7-14 dni roboczych.

KOSZT PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI

Ustalany indywidualnie

KTO I NA CO MOŻE DOSTAĆ DOFINANSOWANIE

Kto może składać wnioski?
Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach
 • i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

FINANSE

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
do 90,00 %

Kwota dofinansowania
Wysokość dofinansowania z ZUS na poprawę BHP jest zależna od wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Kwota dofinansowania to nawet 500.000 zł.

DODATKOWE INFORMACJE

Kryteria wyboru projektów
Znajdują się w dokumentacji konkursowej

TERMIN REALIZACJI

7-14 dni roboczych.

KOSZT PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI

Ustalany indywidualnie

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi szereg projektów mających na celu finansowanie krajowych przedsiębiorstw. Głównym celem PARP jest wspieranie działalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

KTO I NA CO MOŻE DOSTAĆ DOFINANSOWANIE

Kto może składać wnioski?
O wsparcie mogą ubiegać się krajowe firmy z sektora MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie można otrzymać na następujące cele:

 • Dokapitalizowanie,
 • Działalność zagraniczną,
 • Nowe produkty i inwestycje,
 • Infrastrukturę,
 • Na start,
 • Rozwój kompetencji,
 • Szkolenia,
 • Współpracę,
 • Wzornictwo,
 • Szkolenia.

FINANSE

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
do 100,00 %
Kwota dofinansowania
W zależności od poszczególnych projektów:

 • Do 200 tys. zł
 • Do 500 tys. zł
 • Do 1 mln

DODATKOWE INFORMACJE

Kryteria wyboru projektów
Znajdują się w dokumentacji konkursowej

TERMIN REALIZACJI

Ustalany indywidualnie

KOSZT PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI

Ustalany indywidualnie

Jeżeli jesteś zainteresowany inną formą wsparcia, NAPISZ DO NAS!

Przygotowujemy również m.in.:

 • biznesplany dla banków
 • biznesplany dla prywatnych inwestorów
 • biznesplany dla obcokrajowców
 • dotacje na fotowoltaikę i OZE

Czym się zajmujemy?

Pozyskujemy finansowanie dla nowych przedsiębiorców oraz firm z sektora MŚP. Zakres naszej oferty to przede wszystkim:

 • dotacje Unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych
 • dotacje z Urzędu Pracy/PFRON
 • dotacje z lokalnych grup działania (LGD)
 • dotacje z ZUS
 • dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
 • dotacje ARiMR (dla rolników)
 • dotacje z PARP
 • pożyczki preferencyjne
 • inne dotacje

Co możemy Ci zaproponować?

 • Informacje o obecnie prowadzonych lub planowanych naborach
 • Rzetelną weryfikację możliwości pozyskania dofinansowania
 • Przygotowanie strategii efektywnego pozyskiwania finansowania
 • Staranne i kompleksowe przygotowanie dokumentacji oraz wsparcie na każdym etapie

Co nas wyróżnia?

 1. Nie owijamy w bawełnę – przedstawiamy realne szanse na pozyskanie dofinansowania i proponujemy projekty w których faktycznie możesz z powodzeniem wystartować.
 2. W większości projektów rozliczamy się głównie za sukces.
 3. Do współpracy z klientem podchodzimy indywidualnie – wiemy, że każdy pomysł i projekt są inne. W każdej naszej realizacji stosujemy odrębne rozwiązania.

Nasze usługi to:

1.

Audyt dotacyjny – zapoznajemy się z sytuacją i potrzebami klienta. Weryfikujemy możliwości pozyskania wsparcia finansowego oraz sugerujemy najkorzystniejsze rozwiązania.

2.

Przygotowywanie dokumentacji – Kluczowy element współpracy. Przygotowujemy kompleksową dokumentację konkursową. Zwracamy szczególną uwagę na wszystkie aspekty formalne i merytoryczne.

3.

Zarządzanie projektem – prowadzimy, koordynujemy i zarządzamy realizowanym projektem. W zakres zarzadzania projektem wchodzi m.in. przygotowanie dokumentacji do umowy, informowanie i szkolenie z zakresu procedur i wytycznych dotyczących wydatków, sporządzenie zapytań przetargowych, wprowadzanie zmian w harmonogramach i projekcie.

4.

Rozliczanie dotacji – wykonujemy wszystkie czynności mające na celu merytoryczną, formalną i rachunkową kontrolę dokumentów, jakie zostaną przekazane w celu rozliczenia dotacji.

Współpraca jest prowadzona w następując sposób:

01

Po przesłaniu formularza skontaktujemy się Tobą telefonicznie/e-mailowo.

02

Wysyłamy dokładną ankietę dotyczącą przedsięwzięcia oraz umowę.

03

Zapoznajemy się z otrzymanymi informacjami i weryfikujemy możliwość ubiegania się o wsparcie. Przedstawiamy dokładne warunki współpracy.

04

Po akceptacji warunków rozpoczynamy prace nad projektem. Jesteśmy z tobą w ciągłym kontakcie.

05

Udzielamy wsparcia na każdym etapie oceny a po uzyskaniu dofinansowania rozliczamy projekt.

  Nowa firma


   Rozwój działalności