O nas

Nasza firma, kierując się zasadą, że jakość tkwi w szczegółach,

oferuje kompleksową i fachową pomoc w postaci gotowych, sprawdzonych wzorów biznesplanów i wniosków, stworzonych na podstawie wieloletniej praktyki i zdobytej wiedzy. Wzory sporządzone zostały z myślą o wszystkich tych, którzy chcą, jak najbardziej bezproblemowo i w miarę możliwości szybko, przejść drogę do uzyskania potrzebnej im dotacji na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.

Na osiągniecie zamierzonego celu, składa się wiele elementów. Zdobycie i zastosowanie niektórych z nich to prosta rzecz, która nie wymaga przestrzegania skomplikowanego pakietu rygorystycznych zasad i reguł. Inne natomiast, ze względu na swoją złożoność i istotę w całym procesie, wymagają profesjonalnej wiedzy i przede wszystkim dużego doświadczenia, więc zdobycie ich sprawdzonych wzorów i bezcennych informacji mówiących o tym, jak je prawidłowo wykorzystać, to połowa drogi do osiągnięcia zamierzonego celu.

Z doświadczenia wiemy, że pozyskanie wszelkiego rodzaju dotacji, to proces skomplikowany i trudny, a bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz doświadczenia, które stanowi w nim element kluczowy, trudno mu sprostać, napotykając, na co raz to nowe, przeszkody. Wszystkie przygotowane przez nasz zespół opracowania, powstały w oparciu o składane już w Powiatowych Urzędach Pracy komplety dokumentów, a za ich merytoryczną poprawnością – poza wiedzą naszych pracowników – przemawia fakt, że każdy z nich skutkował uzyskaniem wymarzonej dotacji.

Na każdą kieszeń

Ceny naszych biznesplanów należą do najniższych na rynku

Merytoryczna Poprawność

Poparta doświadczeniem i wiedzą naszych pracowników

Szybkość działania

Czas to pieniądz, a my wiemy, jak Ci pomóc po nie sięgnąć

Wieloletnia praktyka

Zdobyliśmy setki dofinansowań dla naszych klientów