Powrót
Gotowe biznesplany wzory i Dotacje z UP > Biznesplan Budowa domów drewnianych

Biznesplan Budowa domów drewnianych

49,00 69,00 

BUDOWA DOMÓW DREWNIANYCH
PKD GŁÓWNE:
41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Wyczyść
SKU: 149 Kategoria: Tagi: ,

BUDOWA DOMÓW DREWNIANYCH

JEŻELI PLANUJESZ BUDOWAĆ DOMY DREWNIANE ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI.

 

Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą zajmować się budową drewnianych domów. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów.

 

Oferujemy kompletną na otwarcie działalności na obszarze LGD.

Działalność będzie polegała na świadczeniu usług z zakresu wykonywania domów drewnianych . Będą to zarówno standardowe domy drewniane jak i ekologiczne domy. Budynki  będą wykonywane przy użyciu maszyn profesjonalnych i naturalnego drewna. Głównie będą wykonywane domy o pow. Ok. 80m2. Jako uzupełnienie oferty będą wykonywane  prace budowlane oraz elewacje (akrylowe, silikonowe, silikatowe, mineralne). Drewno z którego będą wykonywane  realizacje będzie pochodziło od lokalnych dostawców.

 

 

 

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

– Wniosek (31 strony, ok   7 100  wyrazów)

 

 

Dokumenty zawierają m.in.:

 1. WNIOSEK:
 • Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
 • Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować
 • Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
 • Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej
 • Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania
 • Wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług
 • Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji
 • Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów / usług / towarów
 • Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
 • Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)
 • Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych
 • Zakres rzeczowo-finansowy operacji
 • Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy.
 • Projekcja finansowa dla operacji

 

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

 

Dodatkowe informacje

MIASTO: OBSZAR LGD
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW:  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (31 strony, ok   7 100  wyrazów)