Powrót
Gotowe biznesplany wzory i Dotacje z UP > Biznesplan komisu samochodowego

Biznesplan komisu samochodowego

49,00 69,00 

HANDEL SAMOCHODAMI / KOMIS SAMOCHODOWY
PKD GŁÓWNE:
45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
PKD POBOCZNE:
45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Wyczyść

Nie wiesz jak napisać biznesplan komisu samochodowego ?

Nie przejmuj się  –  mamy dla Ciebie gotowy wzór biznesplanu do wypełnienia i złożenia w urzędzie pracy.

 

Biznesplan komisu samochodowego, jak go napisać i od czego zacząć?

 

Zawartość merytoryczna:

WNIOSEK:

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
opis planowanej działalności gospodarczej
Działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej
Posiadane środki techniczne potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej
Przewidywane koszty i efekty ekonomiczne wynikające z tytułu prowadzenia działalności
Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, źródła ich finansowania oraz szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
Zabezpieczenie
Oświadczenia poręczycieli

BIZNESPLAN:
1. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
2. Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
3. Adres miejsca planowanej działalności gospodarczej
4. Miejsce przechowywania zakupionego sprzętu i wyposażenia
5. Forma użytkowania lokalu przeznaczonego na miejsce wykonywania działalności gospodarczej
6. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności
7. Opis planowanego przedsięwzięcia – charakterystyka planowanej działalności gospodarczej
8. Krótkie uzasadnienie wyboru branży (rodzaju planowej działalności gospodarczej
9. Zasięg terytorialny planowanej działalności gospodarczej
10. Stan przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej
11. Planowane zatrudnienie pracowników w okresie pierwszych 2 lat prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rodzaje stanowisk pracy, liczba pracowników i rodzaj umowy
12. Charakterystyka potencjalnych klientów (odbiorców produktów, towarów lub usług), główne grupy klientów, uzasadnienie popytu
13. Opis konkurencji
14. Plan działań marketingowych (planowane działania promocyjne, reklamowe, sposób pozyskania klientów)
15. Analiza rynku
16. ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (ANALIZA SWOT)
17. RACHUNEK EKONOMICZNY
18. UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI PONIESIENIA POSZCZEGÓLNYCH WYDATKÓW WYKAZANYCH W WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Dodatkowe informacje

MIASTO: TARNOWSKIE GÓRY
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK DO URZĘDU PRACY, FORMULARZ DEMINIMIS, BIZNES PLAN