Powrót
Gotowe biznesplany wzory i Dotacje z UP > Biznesplan Mechanik samochodowy

Biznesplan Mechanik samochodowy

49,00 69,00 

MECHANIK SAMOCHODOWY
PKD GŁÓWNE:
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

Wyczyść
SKU: 126 Kategoria: Tagi: ,

MECHANIK SAMOCHODOWY

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI WARSZTATU SAMOCHODOWEGO ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI.

 

Wniosek oraz biznesplan będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własny warsztat samochodowy. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów.

 

Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Bytomiu.

Działalność będzie polegała na świadczeniu usług warsztatu specjalizującego się w naprawach serwisowych i serwisie samochodów. Działalność będzie prowadzona na terenie miasta Bytom. Świadczenie usług będzie odbywało się w na miejscu w warsztacie. Firma będzie otwarta w godzinach 7.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku), oraz w godzinach 9.00 – 13.00 (w soboty i niedziele). Oferowane usługi serwisowe będą polegały na: serwisie klimatyzacji, geometrii kół, naprawie opon, wymianie olejów, wymianach serwisowych.

 

 

 

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

– Wniosek (19 strony, ok  4 100 wyrazów)

– biznesplan (16 stron, ok 4 200 wyrazów)

 

 

Dokumenty zawierają m.in.:

 1. WNIOSEK:
 • informacje o wnioskodawcy
 • przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
 • dane dotyczące planowanej działalności
 • opis planowanego przedsięwzięcia
 • dokumenty wymagane do uruchomienia planowanej działalności
 • ocena szansy powodzenia przedsięwzięcia
 • środki własne
 • przewidywany całkowity koszt uruchomienia działalności
 • analiza rynku dostawców
 • analiza rynku odbiorców
 • jak pan(i) zamierza reklamować swoją działalność, podać w jakiej formie?
 • czy w rejonie przyszłej działalności istnieją firmy i osoby zajmujące się taką samą działalnością?
 • załącznik 1. oświadczenie wnioskodawcy
 • załącznik 2. kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 • załącznik 3. specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
 • załącznik 4. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
 • rozeznanie rynku dotyczące planowanych zakupów

 

 1. BIZNESPLAN

– Streszczenie:

 • do kogo jest adresowany,
 • o jakie środki zabiegamy, na co zostaną przeznaczone,
 • dla kogo przeznaczony jest nasz produkt/usługa.

– Krótka prezentacja firmy:

 • nazwa i adres firmy, dane osobowe właściciela,
 • rodzaj prowadzonej działalności, forma prawna,
 • lokalizacja firmy,
 • profil i zakres działalności firmy, misja i cele firmy.

–  Charakterystyka produktów i usług:

 • czym przewyższają istniejące na rynku konkurencyjne produkty,
 • czy są łatwo sprzedawalne,
 • czy dotyczą potrzeb, które obecnie nie są zaspokajane.

–  Rynek i marketing:

 • zasięg terytorialny (dzielnica, miasto, gmina, województwo, region, kraj),
 • charakterystyka klientów,
 • charakterystyka konkurencji,
 • charakterystyka dostawców,
 • działania marketingowe.

– Potencjał produkcyjny i personel:

 • schemat organizacyjny (kto będzie zarządzał firmą, stanowiska pracy),
 • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jakie posiada kadra pracownicza,
 • zaplecze techniczne,
 • wyposażenie (informacje o posiadanych urządzeniach, maszynach, narzędziach, środkach transportu).

– Analiza finansowa przedsięwzięcia:

 • całkowite nakłady przedsięwzięcia, koszty rozpoczęcia działalności,
 • źródła finansowania: środki własne, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, kredyt, pożyczka,
 • rachunek wyników:
 • przewidywany przychód ze sprzedaży (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku),
 • przewidywany zysk (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku).

– Analiza SWOT:

 • mocne strony,
 • słabe strony,
 • szanse,
 • zagrożenia.

– Wnioski:

 • krótkie podsumowanie.

 

 

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

 

Dodatkowe informacje

MIASTO: BYTOM
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA

– Wniosek (19 strony, ok  4 100 wyrazów)

– biznesplan (16 stron, ok 4 200 wyrazów)