Biznesplan Serwis komputerowy i GSM 2021 - PDF, Doc i Docx - Gotowe BiznesplanyBiznesplan Serwis komputerowy i GSM 2021 - PDF, Doc i Docx - Gotowe Biznesplany

Biznesplan Serwis komputerowy i GSM

49,0089,00

SERWIS KOMPUTEROWY I GMS
PKD GŁÓWNE:
95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Wyczyść

Natychmiastowa Wysyłka

(szczegółowe informacje nt. dostawy w zakładce „Warunki dostawy”)

SERWIS KOMPUTEROWY I GSM

 

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI SERWISOWANIA KOMPUTERÓW I GSM ,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI.

 

Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi serwisu komputerowego i gsm. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów.

 

Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Górze.

Działalność to działalność usługowa – serwis komputerowy i GSM. Będą świadczone m.in. następujące usługi serwisu komputerów stacjonarnych i laptopów: diagnozowanie usterek, wymiany gniazd, wymiany matryc LCD, czyszczenie i konserwacja, naprawy software. Naprawy GSM: diagnozowanie usterek, wymiany oprogramowania, wymiany paneli dotykowych, wymiany LCD. Naprawy będą odbywały się w następujące sposoby: u klienta, w serwisie (sprzęt będzie odbierany od klienta za dodatkową opłatą lub klient sam dostarczy sprzęt), będzie również istniała możliwość wysyłki kurierem. Klienci będą kontaktowali się przez telefon oraz email.

 

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

– Wniosek (18 stron, ok   4200 wyrazów)

 

 

Dokumenty zawierają m.in.:

 1. WNIOSEK:
 • informacja o wnioskodawcy
 • opis projektowanego przedsięwzięcia
 • krótki opis rodzaju planowanej działalności gospodarczej
 • lokalizacja prowadzenia planowanej działalności
 • działania podjęte na rzecz uruchomienia planowanej działalności
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania.
 • szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych
  w szczególności na zakup środków trwałych ,urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług
  i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej.
 • proszę uzasadnić niezbędność dokonania w/w zakupów w zamierzonej działalności gospodarczej
 • analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analiza szans oraz zagrożeń
 • ze strony czynników zewnętrznych.
 • charakterystyka ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia (biznes plan) w skali miesiąca i roku
 • uzasadnienie wyniku finansowego
 • kalkulacja przychodów
 • kalkulacja kosztów
 • zasady rozliczeń podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych
 • dane dotyczące rynku i konkurencji:
 • czy posiada pan(i) rozeznanie lub ewentualnie kontakty
 • czy w pana(i) rejonie działania istnieją firmy zajmujące się taką samą działalnością
 • zakres przeprowadzonego badania rynku. czy oferowany produkt lub usługa zapełni istniejącą na rynku lukę i zaspokoi potrzeby nabywców
 • perspektywy rozwoju działalności.

 

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

MIASTO: OBSZAR LGD
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNAWniosek (18 stron, ok   4200 wyrazów)

SPOSÓB DOSTAWY: Wszystkie dokumenty wysyłane są w wersji elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

KOSZT DOSTAWY: Dostawa nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

CZAS DOSTAWY: W przypadku płatności za pomocą systemu „przelewy24”: nasz automat wysyła dokumenty zwykle do 15 min. od wykonania wpłaty.

W przypadku płatności tradycyjnym przelewem: dokumenty wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, zwykle w ciągu jednego dnia roboczego.

Jeżeli nie otrzymali Państwo wiadomości e-mail z złożonym zamówieniem lub zakupioną dokumentacją – prosimy o sprawdzenie w pierwszej kolejności folderów SPAM lub POWIADOMIENIA, na Państwa skrzynce pocztowej, może się zdarzyć – iż dany operator poczty elektronicznej w sposób domyślny kieruje tam naszą korespondencję.

W przypadku, gdyby mimo to nie otrzymali Państwo swojego zamówienia, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

E-mail: biuro@gotowebiznesplany.pl
Tel: +48 503-587-360