Powrót
Gotowe biznesplany wzory i Dotacje z UP > Uncategorized  > Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uncategorized   biznesplan

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Planując rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na pewno zastanawiasz się jak zdobyć środki na sfinansowanie wszystkich wymaganych inwestycji. Często posiadany kapitał własny jest niewielki lub nie ma go wcale. W internecie można znaleźć wiele informacji dotyczących możliwości pozyskania dotacji dla nowych firm, jednak często dotyczą one wyłącznie ogólników i brak w nich praktycznych informacji.

Poniżej przygotowaliśmy krótką listę możliwych dotacji dla osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą – większość z nich jest skierowana dla osób bezrobotnych. Lista ta ma charakter poglądowy, szczegółowych informacji należy szukać na stronach poszczególnych instytucji i projektów.

DOTACJE DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ – BEZZWROTNE FORMY WSPARCIA:

  1. DOTACJA Z URZĘDU PRACY – Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – Zdecydowanie najczęściej wybierana forma wsparcia przez nowych przedsiębiorców. Jest to forma wsparcia skierowana dla osób bezrobotnych, absolwentów integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej. Otwarta przy udziale wsparcia z urzędu pracy firma może być prowadzona jedynie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Aby ubiegać się o tą formę dofinansowania należy zarejestrować się w urzędzie pracy oraz złożyć wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) w terminie trwania naboru. Informacje dotyczące terminów trwania naborów znajdują się na stronach poszczególnych urzędów pracy.

Kwota dofinansowania: od 16000,00 do 27.481,20 zł (kwota ciągle ulega zmianie w zależności od wartości średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). Maksymalne kwoty wsparcia w poszczególnych miastach są ustalane przez urzędy pracy indywidualnie, zwykle kwota ta wynosi ok. 25000,00 zł.

Decydując się na tą formę wsparcia zobowiązujemy się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres min. 12 miesięcy.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uncategorized   biznesplan

  1. DOTACJA Z RPO (Regionalnych Programów Operacyjnych) – Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji – Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowe. Przykładowe nazwy projektów w tej formie wsparcia to: „dobry czas na biznes”, „masz pomysł – masz firmę”, „przyszłość w twoich rękach”. Informacje o trwających naborach można znaleźć zwykle na stronach urzędów pracy oraz kontaktując się x punktami informacyjnymi funduszy europejskich.

Kwota dofinansowania: Zwykle jest to ok. 25000 zł – kwota ta jest każdorazowo indywidualnie ustalana w poszczególnych naborach. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo osobie korzystającej z tej formy wsparcia udzielane jest 2 wsparcie pomostowe w okresie do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej – zwykle wynosi ono ok. 1000 zł miesięcznie.

Decydując się na tą formę wsparcia zobowiązujemy się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres określony w umowie, zwykle jest to 18 miesięcy.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uncategorized   biznesplan

  1. DOTACJA Z PFRON (przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej) – Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych albo poszukujących pracy, zarejestrowanych w urzędzie pracy, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności nie ma tutaj żadnego znaczenia.

Kwota dofinansowania: na ten moment jest to kwota do ok. 68000 zł – kwota ta jest każdorazowo indywidualnie ustalana w poszczególnych naborach. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Starając się o tą formę wsparcia zobowiązujemy się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 24 miesięcy.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uncategorized   biznesplan

W przypadku powyższych form wsparcia istotne są:

Forma zabezpieczenia – tutaj zwykle preferowaną formą jest poręczenie osób fizycznych. Standardowo są to dwie osoby o dochodach miesięcznych ok. 2300 zł netto. Większość urzędów przewiduje również inne formy zabezpieczenia, takie jak: zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
O pozostałe formy zabezpieczenia należy pytać w urzędzie.

Lista zakupów – tutaj również możemy napotkać ograniczenia. Każdy urząd w regulaminie opisuje szczegółowo co możemy nabyć za dotację. Zwykle ograniczenie dotyczy: zakupu samochodu (często ograniczenie do 50% wartości dotacji), zakupu towaru (standardowo ograniczenie od 30 do 50% wartości dotacji), finansowania kosztów reklamy (zwykle 10-20%). Podane tutaj wartości są orientacyjne, najlepiej każdorazowo sprawdzić regulamin konkretnego naboru.

Istnieje również kilka interesujących form wsparcia nowych biznesów w formie pożyczek na bardzo preferencyjnych warunkach. W przypadku większej wartości inwestycji na pewno warto je rozważyć. Są to programy/instytucje takie jak:

– Wsparcie w starcie

– JEREMIE

– Fundusz Górnośląski

– TISE

I wiele innych.

Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do każdego z powyższych naborów z pewnością ułatwi posiadanie profesjonalnie przygotowanego biznes planu dla danej branży. Taki dokument stanowi świetny punkt wyjścia dla stworzenia własnych dokumentów.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU 😊

MOŻEMY RÓWNIEŻ PRZYGOTOWAĆ TAKIE DOKUMENTY INDYWIDUALNIE DLA CIEBIE.

Podziel się
Brak komentarzy

Zostaw komentarz