2022-05-26

Jak wystawić opinie stażyście? Najważniejsze punkty opinii.

Nieodłącznym elementem prowadzenia własnej działalności jest przyjęcie pod swoje skrzydła młodego stażysty, który dopiero stawia swoje pierwsze kroki w świecie znanym nam od lat. Programy stażowe i oferty staży zawodowych są niezwykle popularne nie tylko ze względu na chęć odnalezienia młodych talentów, ale także za sprawą wymagań uczelni wyższych i aspiracji młodego pokolenia. Obecnie coraz częściej odbycie stażu jest obowiązkowym krokiem pomagającym uzyskać wyższe wykształcenie. Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu, w którym opowiadamy o stażu zawodowym z perspektywy pracodawcy oraz jak wystawić opinię stażyście.

Dla kogo jest staż?

 

Ze stażu zawodowego może skorzystać każda osoba, która chce zdobyć specjalistyczną wiedzę w konkretnym miejscu pracy. Przykładowo, staż w agencji marketingowej, przygotowuje do podjęcia pracy w firmie zajmującej się właśnie marketingiem. Najczęściej ze stażu korzystają osoby bezrobotne oraz osoby studiujące. W przypadku osób bezrobotnych staż ma funkcję aktywizującą. Pomaga on wejść w rytm pracy, nabyć przydatne umiejętności oraz stworzyć podatny grunt pod dalsze szukanie zatrudnienia. Osobom bezrobotnym na stażu zawodowym przysługuje wynagrodzenie, które wynosi 120% zasiłku.

Ze stażu korzystają również osoby studiujące. Wiele programów studiów wymaga od swoich studentów odbycia praktyk lub stażu w miejscach korespondujących z wybranym kierunkiem kształcenia. Praca ze studentami jest świetną okazją pozyskania pracownika przez pracodawców, ze względu na ich zapał oraz ukierunkowanie zawodowe.

 

Jak wystawić opinię stażyście?

 

Opinia stażysty powinna zawierać wszystkie informacje dotyczące jego funkcjonowania we współpracującej z nim firmie. Należy opisać stanowisko, jakie zajmował stażysta oraz wyszczególnić listę jego osiągnięć. Kolejnym krokiem jest wyliczenie nabytych kompetencji. Mogą się do nich zaliczać obsługa programów komputerowych, przygotowywanie dokumentacji lub prowadzenie angażujących prezentacji. Na końcu opinii stażysty powinniśmy sumiennie ocenić naszego pracownika. Warto opisać jego stopień zaangażowania, wywiązywanie się z powierzonych zadań oraz finalne odczucia związane ze współpracą.

Opinia stażysty to nie tylko ocena pracy, ale także udokumentowanie wykonywanych obowiązków. Ocena stażu powinna zawierać listę wykonywanych prac oraz zrealizowane cele. Zaliczają się do nich zarówno osiągnięcia stażysty, jak i nabyta wiedza.

 

Negatywna opinia stażysty — jak wystawić?

 

Zdarzają się sytuacje, w których nie jesteśmy zadowoleni z pracy osoby pojawiającej się na stażu w naszej firmie. Wystawianie negatywnej opinii stażyście nie jest popularną praktyką, co nie oznacza, że takie sytuacje się nie zdarzają. W przypadku negatywnej opinii wielu pracodawców rezygnuje z wystawienia tego rodzaju pisma. Niemniej jednak, w sytuacjach wymagających tego rodzaju dokumentu, negatywna opinia jest tworzona według tego samego schematu co klasyczna opinia stażysty. Dodatkowo przy negatywnej opinii często dołączana jest dokumentacja poświadczająca niewywiązanie się stażysty z powierzonych zadań.

 

Tworzenie programów stażowych i przyjmowanie młodych pracowników jest niezwykle rozsądnym ruchem. Staż jest świetnym sposobem na sprawdzenie własnego zespołu, jak również poznanie i pozyskanie nowego pracownika. Jednak staż nie zawsze musi kończyć się zatrudnieniem. W przypadku pomyślnego zakończenia stażu warto, abyśmy zostawili po sobie rekomendację pracownika połączoną z naszą opinią. Warto uwzględnić w niej wszystkie informacje, które mogą być istotne dla przyszłych pracodawców. Zaliczamy do nich między innymi nabyte kompetencje oraz osiągnięcia stażysty. Pamiętajmy o rzetelnym skompletowaniu informacji, ponieważ są one ważne nie tylko dla naszego stażysty, ale także jego przyszłych pracodawców.

 

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu, którego tematem było pytanie — jak wystawić opinie stażyście. Zapraszamy także do sprawdzenia innych wpisów dostępnych na naszym blogu.