2022-06-24

Nabór Aktywni 2021-22. PUP Łęczna

Powiaty w całej Polsce oferują szereg programów, które mają na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Jednym z nich jest Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej. Już od 6.06.2022 roku, aż do odwołania trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, których całościowa kwota do rozdysponowania to aż 159 517,00 zł. Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu, w którym opowiemy o szczegółach programu „Aktywni 2021-2022”.

 

Kto może składać wniosek aktywizacyjny w PUP Łęczna?

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej przyjmuje wnioski od zarejestrowanych osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Również w przypadku tego projektu zwraca się szczególną uwagę na osoby wykluczone z życia zawodowego, ze względu na opiekę nad dziećmi, osobami zależnymi, a także seniorami. Kolejną grupą są kobiety wracające na rynek pracy po porodzie, urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym. Do grupy zaliczają się również kobiety w okresie tzw. bierności zawodowej, która wynika z działań wychowawczych na rzecz dziecka. Wszystkie wyżej wymienione grupy mogą się ubiegać o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Aktywni 2021-2022”.

 

Aktywni 2021-22

PUP Łęczna — kryteria przyznawania wniosków

 

Każdy program ma swoje kryteria przyznawania świadczeń. Aby zakwalifikować się do programu „Aktywni 2021-2022” należy spełniać określone wymagania. Środki dostępne w ramach programu „Aktywni 2021-2022” mogą zostać przyznane wnioskodawcom, który w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie środków nie posiadali zatrudnienia, oraz nie wykonywali żadnej innej pracy, mającej na celu zarobek. Jest to kluczowe kryterium w procesie rozpatrywania wniosków i późniejszego przyznawania świadczeń.

Ilość programów aktywizujących w całej Polsce jest ogromna. Jednym z urzędów, który przyjmuje wnioski, do tego rodzaju programu jest Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej, który już od 6.06.2022 roku prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Chociaż nabór wniosków trwa do odwołania, nie warto zwlekać — może to właśnie Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i dołączysz do grona osób, które otrzymały wsparcie dzięki programowi „Aktywni 2021-2022”.

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu, którego tematem był nabór do programu „Aktywni 2021-2022”. Zapraszamy również do przeczytania innych wpisów, dostępnych na naszym blogu.