2020-12-14

Najczęściej popełnianie błędy w wnioskach o dotacje

18-23.12.2020

Przygotowując własną dokumentację konkursową w celu pozyskania dofinansowania dla naszej działalności staramy się jak najdokładniej przedstawić naszą wizję biznesu, uzasadnić planowany poziom przychodów i przekonać oceniających co do realności planowanego przedsięwzięcia. Zapraszamy do sprawdzenia wpisu, gdzie wyróżnimy najczęściej popełnianie błędy w wnioskach o dotacje.

CZĘSTO JEDNAK APLIKACJA I ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI, POMIMO NASZYCH STARAŃ, KOŃCZY SIĘ ODMOWĄ. DLACZEGO? PONIŻEJ PREZENTUJEMY LISTĘ Z KATEGORII –  NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W WNIOSKACH O DOTACJE.

Przyczyną są zwykle błędy proceduralne i formalne popełnione w dokumentacji. Poniżej przedstawiamy katalog najczęściej popełnianych błędów z którymi spotkaliśmy się podczas naszej pracy:

1. NIEAKTUALNA DOKUMENTACJA – na stronach urzędów i instytucji dostępne są aktualne wzory wniosków i dokumentacji. Należy zwrócić uwagę aby dokumentacja była zgodna z konkretnym ogłoszeniem o naborze.

2. NIESPEŁNIANIE PODSTAWOWYCH KRYTERIÓW NABORU – dokładne kryteria naboru znajdują się zwykle w ogłoszeniu oraz w regulaminie naboru. Należy zapoznać się z ich treścią.

3. MODYFIKACJA DOKUMENTACJI – dokumentacji konkursowej nie można edytować. Jedyne możliwe zmiany to dodawanie wierszy tabel i kolumn.

4. NIEPRAWIDŁOWA WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA – kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty podanej w ogłoszeniu o naborze oraz nie może być wyższa niż maksymalna możliwa wysokość wsparcia. Istotna jest również zgodność wnioskowanej kwoty z łączną wartością planowanych w ramach dofinansowania zakupów.

5. BRAK PODPISÓW W WYMAGANYCH MIEJSCACH  – Miejsca wskazane we wniosku i załącznikach muszą być podpisane przez wnioskodawcę. Istotne aby przed złożeniem dokumentów przeglądnąć każdą stronę.

6. NIEKOMPLETNE WYPEŁNIENIE DOKUMENTACJI – każdy element dokumentacji musi być wypełniony. Jeżeli pewne elementy nas nie dotyczą należy umieścić w tych miejscach adnotację „brak” lub „nie dotyczy”.

7. BŁĘDNE NUMERY PKD – należy podać nazwę grupowania klasyfikacji działalności gospodarczej oraz 5-znakowy symbol podklasy (PKD) 2007 (symbol podklasy określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności). Wskazany symbol podklasy PKD musi składać się z 5 znaków (w formacie 99.99.A). Liczba wskazanych numerów PKD nie może przekroczyć 5 (w tym jedna działalność główna).

Sprawdź klasyfikację  kodów PKD 

8. BRAK WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW – zwykle na końcu wniosku lub formularza rekrutacyjnego znajduje się spis załączników. Dołączone załączniki muszą być zgodne z spisem.

Należy jednocześnie pamiętać o prawidłowym przygotowaniu merytorycznym wniosku. Jeżeli poszukujesz wsparcia w ubieganiu się o dofinansowanie, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Bardzo dziękujemy za przeczytanie naszego wpisu. Mamy nadzieje, że wyżej wymienione błędy nie znajdą miejsca w historii Twojej działalności. Zachęcamy do sprawdzenia naszych innych publikacji oraz do zapoznania się z naszą ofertą produktową, gdzie znajdziesz gotowe biznesplany przygotowane specjalnie dla Ciebie.

Życzymy samych udanych i trafnych decyzji.
Zespół Gotowe Biznesplany