2022-07-02

PUP Lublin. Pieniądze dla bezrobotnych z Ukrainy

Obecna sytuacja geopolityczna związana z wojną w Ukrainie wpływa nie tylko na osoby bezpośrednio dotknięte działaniami militarnymi. Żyjemy w zupełnie nowej rzeczywistości, która wymaga od nas solidarności, empatii i wzajemnej pomocy. Poświadczają o tym między innymi programy dotujące, które mają na celu pomoc osobom z Ukrainy w postaci aktywizacji zawodowej. W programach związanych z aktywizacją zawodową co roku biorą udział tysiące zarejestrowanych bezrobotnych obywateli Polski. Tego rodzaju fundusze cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie również bezrobotne osoby z Ukrainy mają szansę na otrzymanie pomocy, której głównym celem jest aktywizacja zawodowa, a co za tym idzie — osiągnięcie niezależności finansowej i życiowej stabilizacji. Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu, którego głównym tematem jest program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych osób z Ukrainy współkoordynowany przez PUP Lublin.

 

Jak PUP Lublin wspiera zatrudnienie obcokrajowca?

 

Wielu przedsiębiorców chce pomóc osobom z Ukrainy dając im pracę, co jest niezwykle istotne w procesie usamodzielniania się i nabywania kompetencji w kraju, który dla wielu osób na dłuższy czas pozostanie również miejscem docelowego zamieszkania. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie jest współkoordynatorem projektu, który ma za zadanie aktywizację zawodową bezrobotnych obywateli Ukrainy. Wszystko za sprawą pieniędzy, które udało się pozyskać na rzecz wspomnianego programu. Łączna kwota dofinansowania to suma aż 500 tysięcy złotych. Zostanie ona przeznaczona na rzecz osób biernych zawodowo, które przybyły z Ukrainy do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Urząd Pracy w Lublinie i formy wsparcia

 

W ramach budżetu programu aktywizującego zawodowo bezrobotnych obywateli Ukrainy dostępne są środki o łącznej sumie pół miliona złotych. Urząd zaplanował szczegółowe formy wsparcia, które są atrakcyjne, ale przede wszystkim skuteczne w procesie aktywizacji zawodowej dla ubiegających się o dotacje osób z Ukrainy. Pierwszą formą wsparcia jest refundacja kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych. Kolejna z nich również jest związana z refundacją. Polega ona na refundacji kosztów wynagrodzenia w ramach robót publicznych. Bezrobotne osoby z Ukrainy mogą również liczyć na szkolenia oraz staże. W ramach budżetu PUP Lublin zapewnia szkolenia z uprawdopodobnieniem zatrudnienia oraz staże z deklaracją zatrudnienia. Wszystkie wymienione formy wsparcia mają za zadanie zaktywizować osoby z Ukrainy, które na skutek konfliktu zbrojnego są bierne zawodowo. Środki w wysokości 500 tysięcy pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Urząd pracy w Lublinie

Do kiedy Urząd Pracy w Lublinie przyjmuje wnioski?

 

Każdy program dotujący musi kiedyś się zakończyć. Czasami koniec naboru wniosków jest z góry ustalony konkretną datą, a czasami nabór trwa aż do odwołania. W przypadku PUP Lublin wnioski mogą być składane aż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych do rozdysponowania. Urząd pracy w Lublinie nieprzerwanie pracuje nad rozpatrywaniem przyjętych wniosków, dzięki czemu informacje podawane są na bieżąco w jak najdogodniejszym dla wnioskodawców tempie.

Bezrobotne osoby z Ukrainy dotknięte wojną potrzebują nie tylko pozasystemowych form wsparcia, ale przede wszystkim tych, które pomogą im stać się niezależnymi i samodzielnymi osobami. Program współkoordynowany przez Urząd Pracy w Lublinie ma do rozdysponowania 500 tysięcy złotych na cele związane z aktywizacją zawodową bezrobotnych obywateli Ukrainy. Chociaż nabór wniosków nie jest ograniczony czasowo, nie warto zwlekać — PUP Lublin przyjmuje wnioski aż do momentu wyczerpania całościowej puli dofinansowania.

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu, którego tematem była dotacja aktywizująca osoby bezrobotne z Ukrainy. Zapraszamy również do sprawdzenia innych wpisów dostępnych na naszym blogu.