2022-06-27

PUP Radomsko. Fundusz na doposażenie miejsca pracy 2022

Odpowiednie warunki pracy są kluczowe nie tylko dla samego komfortu pracy, ale także ze względu między innymi na kwestie produktywności czy samopoczucia. Nie tylko pracodawcy zauważają konieczność tworzenia przyjaznych i odpowiednio wyposażonych miejsc pracy. Coraz częściej zwracają na to uwagę również organy odpowiadające za wcielanie w życie programów dotujących. Jednym z nich jest program prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku. Ogłosił on drugi nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy, które skierowane są do osób bezrobotnych. Nabór trwa od 27.06. do 01.07.2022, a maksymalna kwota dofinansowania jednego stanowiska pracy to 33 500 zł. Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu, w którym opowiadamy o programie ogłoszonym przez PUP Radomsko.

Kto może składać wniosek PUP Radomsko?

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku przyjmuje wnioski od osób spełniających kryteria postawione przez Fundusz. O dofinansowanie może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym żłobek lub klub dziecięcy, a także niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła. Ponadto o objęcie funduszem na doposażenie miejsca pracy może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

PUP Radomsko oferty pracy

Fundusz na doposażenie miejsca pracy jest fantastyczną okazją do aktywizacji zawodowej. Biorąc udział w projekcie, masz szansę zwiększyć komfort pracy i efektywność swoich pracowników lub jeśli jesteś osobą bezrobotną znaleźć pracę w miejscu ważnym dla lokalnej społeczności. To wszystko za sprawą zasad programu dotującego, który skupia się nie tylko na aktywizacji zawodowej, ale również tworzenia deficytowych miejsc pracy.

Programy aktywizujące osoby bezrobotne mogą przybierać różną formę. Fundusz na doposażenie miejsca pracy jest jednym ze sposobów na aktywizację zawodową, z której mogą czerpać nie tylko przyszli pracownicy, ale również pracodawcy. Jeżeli chcesz wziąć udział w programie koordynowanym przez PUP Radomsko — nie zwlekaj. Zgłoszenia są przyjmowane od 27.06. do 1.07.2022 roku.

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu, którego tematem był fundusz na doposażenie miejsca pracy. Zapraszamy również do przeczytania innych wpisów, dostępnych na naszym blogu.