2022-07-04

PUP Włodawa. Zwiększenie szans na zatrudnienie 2022

Programy mające za zadanie aktywizację osób biernych zawodowo są dostępne na wyciągnięcie ręki w całym kraju. Jednym z tego rodzaju programów jest projekt współkoordynowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie. W ramach projektu pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (VII)” wolne środki finansowe zostaną przeznaczone na szereg działań, mających za zadanie pomoc w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym. Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu, w którym przedstawimy szczegółowe informacje na temat projektu PUP Włodawa.

Kto może składać wniosek w PUP Włodawa?

Projekt PUP Włodawa jest jednym z wielu projektów w całej Polsce, który ma za zadanie aktywizację zawodową osób bezrobotnych. To właśnie osoby bierne zawodowo są głównymi adresatami programu. Ma on jednak swoje wymagania. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku powyżej 30 lat, które są zarejestrowanymi osobami bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. Chociaż preferowaną grupą rekrutowanych są mężczyźni, nie oznacza to, że kobiety nie mogą ubiegać się o udział w programie aktywizacyjnym. Każda osoba zainteresowana może złożyć odpowiedni wniosek w PUP Włodawa.

Praca PUP Włodawa — co możesz zyskać?

Biorąc udział w programie współkoordynowanym przez PUP, maksymalizujesz swoje szanse na zatrudnienie. Jednak co jeszcze zapewnia program aktywizacyjny? Osoby, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Mają one charakter dofinansowania, dlatego nie podlegają zwrotowi pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy. Kolejna korzyść dotyczy pracodawcy, który zdecyduje się zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną. Dzięki niej może on otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Urząd udzieli takiej pomocy jednak tylko i wyłącznie wtedy, gdy stanowisko zostanie stworzone lub przystosowane dla osoby, która jest wcześniej wspomnianym skierowanym bezrobotnym.

Programy aktywizacyjne są słuszną inicjatywą, z której korzystają tysiące bezrobotnych osób w całej Polsce. Dzięki nim mają oni szansę na znalezienie pracy i stworzenie niezależnej ścieżki zawodowej. Projekt „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (VII)” jest skierowany do zarejestrowanych w PUP Włodawa osób bezrobotnych, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Podobnie jak PUP Włodawa, również zachęcamy do wzięcia udziału w programie i składania stosownych wniosków.

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu, którego tematem była aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie włodawskim. Zapraszamy również do przeczytania innych wpisów, dostępnych na naszym blogu.