2023-01-17

Własna działalność w 2023 roku – na co należy zwrócić uwagę?

Prowadzenie działalności daje pieniądze, ale bywa też ryzykowne. Warto rozważyć wszystkie zalety i wady prowadzenia działalności gospodarczej, zanim zarejestruje się własną firmę. Nie każdy chce pracować na etacie, być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale nie każda osoba jest też gotowa na prowadzenie własnej firmy. Działalność gospodarcza to działalność zarobkowa realizowana w sposób ciągły i we własnym imieniu. Takie działania mogą być realizowane jednoosobowo (tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza) lub wieloosobowo (właściciel zatrudnia pracowników, wynagradza ich, przestrzega przepisów Kodeksu Pracy, może też mieć zleceniobiorców, czyli zlecać wykonanie działań na podstawie kontraktów czy zleceń).

 

Działalność gospodarcza wymaga wielu działań

 

Koniecznie trzeba zarejestrować firmę. Składa się wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić przez internet, jedynie trzeba mieć profil zaufany, który zakłada się na stronie banku albo na stronie rządowej. Jest to bardzo prosty formularz, wszystkie rubryki są precyzyjnie opisane. Wystarczy jedynie krok po kroku je uzupełniać. Ważna jest nazwa firmy, jej dane kontaktowe. Nawet jeśli przedsiębiorca pracuje z domu to musi mieć adres firmowy.

 

Rozliczanie podatków na różne sposoby

 

Podatki można rozliczać na zasadach:

 • ogólnych (stawka 12 lub 32 procent)
 • według stawki liniowej 19 procent
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • na podstawie karty podatkowej

Konieczne jest firmowe konto, za pomocą którego rozliczane będą wszelkie operacje finansowe. Bez niego prowadzić działalności nie można.

 

2023 rok będzie niełatwy dla nowych oraz istniejących firm

 

Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę, że w 2023 roku czekają ich:

 • kryzys gospodarczy
 • szalejąca inflacja
 • rosnące ceny prądu, gazu, paliwa

Te czynniki nie ułatwią działalności, ale nawet w trudnych warunkach rynkowych można funkcjonować, pod warunkiem bardzo przemyślanych działań oraz oszczędniejszego prowadzenia firmy. Warto wszystko planować z wyprzedzeniem oraz ponownie przeliczyć wartości usług, które mogą wpływać na płynność finansową przedsiębiorstwa. Dobrze przygotowany plan na biznes to na pewno klucz do zachowania ciągłości oraz utrzymania.

 

Co powinni robić przedsiębiorcy, aby przetrwać trudny 2023 rok?

 

Przedsiębiorcy powinni radzić sobie i rozwijać:

 • umiejętności komunikacyjne oraz nowoczesne technologie
 • zintegrowane zespoły
 • zgromadzony zapas gotówki, a jeśli mają oszczędności to rozważnie z nich korzystać

Należy też inwestować w wydajnych i zmotywowanych pracowników, którzy działają na rzecz przedsiębiorców najlepiej, jak potrafią. Utrata pracowników w czasie kryzysu może pognębić firmę i doprowadzić do jej zapaści. Pracownicy są siłą firmy i działają dla niej najlepiej, jak potrafią. Czasy są trudniejsze, będzie mniej środków finansowych na motywowanie pracowników, więc trzeba pomyśleć o pozapłacowym motywowaniu zespołu. Jeśli firma ma budżet to może pomyśleć o motywacyjnych podróżach firmowych – nie muszą to być wycieczki na Karaiby czy Malediwy, lecz wystarczą 2-3-dniowe wyjazdy na terenie Polski (nad morze czy jeziora, a może w góry). Inwestowanie w zespół zawsze się sprawdzi i sprawi, że firma będzie dobrze funkcjonowała. Fluktuacje w zespole, rezygnacja pracowników z pracy mogą przynieść kłopoty.

Jeśli firma popadnie w problemy to konieczne mogą być zwolnienia pracowników. Czasami ograniczenie zespołu jest sposobem przetrwania trudnych czasów. Jeśli przedsiębiorca nie chce zwalniać pracowników to może przedsięwziąć inne rozwiązania, np. zatrudnić pracowników na część etatu zamiast na cały – jeśli się zgodzą to zostaną w firmie, jeśli nie to sami odejdą. Takie sytuacje są trudne, ale należy być na nie przygotowanym.

 

Analiza przychodów i wydatków musi być przeprowadzona

 

 

Firma musi przeanalizować wydatki i przychody oraz zastosować oszczędności tam, gdzie to jest konieczne. W trudnych czasach należy:

 • zrezygnować z remontów pomieszczeń biurowych, a jeśli są konieczne to należy ograniczyć się do malowania ścian oraz odnowienia podłóg
 • zrezygnować z zakupu nowych mebli do biura, ponieważ nie jest to konieczny wydatek
 • ograniczyć wydatki na imprezy firmowe oraz eventy, które nie są konieczne
 • ograniczyć wydatki na premie, ale nie ograniczać prowizji, ponieważ one motywują pracowników i są koniecznością
 • zrezygnować z kupna samochodów dla firmy, odkładając ten wydatek na inne, lepsze czasy.

 

Elastyczność w firmach jest ważna

 

 

Firma powinna być elastyczna, obserwować rynek, monitorować działania konkurencji i w ten sposób uda się jej przetrwać trudne czasy. Wszelkie usztywnienia prowadzić będą jedynie do problemów, a w ostateczności do likwidacji firmy. Firmy muszą zmagać się także z utrudnionym dostępem do kapitału – nie zawsze otrzymają pożyczkę bankową, a ubieganie się o fundusze UE wymaga umiejętności i wiedzy, a czasami zatrudnienia osoby, która zajmie się takim tematem całościowo, czyli napisze wniosek, zrealizuje projekt i rozliczy go. Specjaliści ds. projektów UE wymagają wyższych wynagrodzeń, ale czasami warto zainwestować w taką osobę, aby uzyskać pieniądze z UE na rozwój firmy, szkolenia pracowników, itp.

 

W 2023 roku pojawiają się regulacje dotyczące:

 

 

 • pracy zdalnej – przedsiębiorca musi pamiętać, że nie może odmówić takiej pracy osobie, które wychowuje małe dzieci. Oczywiście o ile taka praca jest możliwa – pracownicy fizyczni nie mogą pracować zdalnie z oczywistych powodów, ale pracownicy biurowi mają taką możliwość
 • limitów płatności gotówkowych między przedsiębiorcami – obowiązuje limit płatności wynoszący 15000 złotych, ale w 2024 roku będzie to jedynie 8000 złotych.
 • nowej grupy VAT oznaczającej brak konieczności stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Dokumenty między firmami w ramach grupy nie podlegają VAT i nie wymagają stosowania faktur.

Podsumowując, rok 2023 będzie ciekawy dla firm w Polsce oraz w innych krajach. Zawirowania gospodarcze, problem z wykwalifikowanymi pracownikami – to wszystko przyczynia się do problemów, niepewności, trudności gospodarczych. Trudno też przewidzieć jakie będą ceny produktów – ma to znaczenie dla restauracji, firm produkcyjnych oraz hoteli. Im droższe surowce oraz prąd i gaz, tym droższy produkt końcowy. Rośnie także presja płacowa – inflacja sprawia, że pracownicy wymagają od pracodawców coraz wyższych zarobków, aby móc się utrzymać. Poza tym rosną składki ZUS, coraz wyższa jest pensja minimalna, dlatego też firmy muszą to wszystko przewidzieć w swoich budżetach.

W celu zapewnienia stabilności oraz płynności działań zapraszamy do skorzystania z naszych konsultacji oraz rozważenia modyfikacji działań przy dobrze skoordynowanym biznesplanie firmowym.