Powrót
Gotowe biznesplany wzory i Dotacje z UP > Biznesplan Szycie dla dzieci / Projektowanie

Biznesplan Szycie dla dzieci / Projektowanie

49,00 69,00 

SZYCIE DLA DZIECI / PROJEKTOWANIE
PKD GŁÓWNE:
14.19.Z – Produkcja pozostałej odzieży i dodatków o odzieży
PKD POBOCZNE:
13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.Z Produkcja bielizny
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Wyczyść
SKU: 83 Kategoria: Tagi: , , , , ,

SZYCIE DLA DZIECI / PROJEKTOWANIE

Na naszej stronie znajdziesz przykład gotowego biznesplanu w formacie doc i pdf do wglądu i złożenia w urzędzie pracy.

Idealna pomoc dla osoby, która ma taki wniosek do złożenia. Przykładowy i wypełniony wniosek jest dużym ułatwieniem i pomocą w procesie tworzenia wniosku na własne potrzeby. Wniosek biznesplanu krok po kroku napisany przez specjalistę.

Napisz profesjonalny biznesplan sam, dzięki gotowemu wzorowi który możesz pobrać z naszej  strony.

Biznesplan- SZYCIE DLA DZIECI / PROJEKTOWANIE-  jak go napisać i od czego zacząć?

Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące co zawierają pilki pdf i doc, które możesz pobrać z naszej strony.
W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

  • WNIOSEK ( 19 STRON, OK. 5000 SŁÓW)
  • BIZNESPLAN (18 STRON, 4 000 SŁÓW)

Dokumenty zawierają:

  1. WNIOSEK

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
Opis planowanego przedsięwzięcia:
Ocena szansy powodzenia przedsięwzięcia.
Analiza rynku dostawców
Analiza rynku odbiorców
informacja o dokonanym rozeznaniu co do przyszłych zamówień i nawiązanych kontaktach ustnych lub pisemnych z potencjalnymi odbiorcami
Jak Pan(i) zamierza reklamować swoją działalność, podać w jakiej formie?
Czy w rejonie przyszłej działalności istnieją firmy i osoby zajmujące się taką samą
działalnością?
KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA
SPECYFIKACJA WYDATKÓW DO PONIESIENIA W RAMACH DOFINANSOWANIA
PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PLANOWANYCH ZAKUPÓW

  1. BIZNESPLAN

Krótka prezentacja firmy:
• nazwa i adres firmy, dane osobowe właściciela,
• rodzaj prowadzonej działalności, forma prawna,
• lokalizacja firmy,
• profil i zakres działalności firmy, misja i cele firmy.
Charakterystyka produktów i usług:
• czym przewyższają istniejące na rynku konkurencyjne produkty,
• czy są łatwosprzedawalne,
• czy dotyczą potrzeb, które obecnie nie są zaspokajane.
Rynek i marketing:
• zasięg terytorialny (dzielnica, miasto, gmina, województwo, region, kraj),
• charakterystyka klientów,
• charakterystyka konkurencji,
• charakterystyka dostawców,
• działania marketingowe.
Potencjał produkcyjny i personel:
• schemat organizacyjny (kto będzie zarządzał firmą, stanowiska pracy),
• kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jakie posiada kadra pracownicza,
• zaplecze techniczne,
• wyposażenie (informacje o posiadanych urządzeniach, maszynach, narzędziach, środkach transportu).
Analiza finansowa przedsięwzięcia:
• całkowite nakłady przedsięwzięcia, koszty rozpoczęcia działalności,
• źródła finansowania: środki własne, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, kredyt, pożyczka,
• rachunek wyników:
– przewidywany przychód ze sprzedaży (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku),
– przewidywany zysk (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku).
Analiza SWOT:
• mocne strony,
• słabe strony,
• szanse,
• zagrożenia
Wnioski:
• krótkie podsumowanie.

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ ZAPISAMI REGULAMINU.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

Dodatkowe informacje

MIASTO: BYTOM
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (44 STRONY, 8 700 WYRAZÓW), BIZNESPLAN (18 STRON, 4 000 SŁÓW)