Powrót
Gotowe biznesplany wzory i Dotacje z UP > Biznesplan Wulkanizator

Biznesplan Wulkanizator

49,00 69,00 

WULKANIZATOR
PKD GŁÓWNE:
45.20.Z- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Wyczyść
SKU: 96 Kategoria: Tagi: ,

WULKANIZATOR

PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW : Otwarcie działalności gospodarczej oferującej usługi serwisu ogumienia i drobnych napraw pojazdów przy użyciu nowoczesnych maszyn na obszarze LGD

JEŻELI PLANUJESZ OTWARCIE FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ WYMIANĄ OPON, TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI.

Biznesplan będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą związaną z wulkanizacją i wymianą opon. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów.

Oferujemy kompletną dokumentację do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja dotyczy firmy wykonującej wymianę opon i drobnych, szybkich napraw typu „fast fit”, w szczególności specjalizującą się w handlu felgami i oponami, artykułami motoryzacyjnymi wraz z kompleksowym serwisem. Serwis otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 21:00 (soboty godz. 14:00 – 19:00). Możliwe będzie umawianie się na usługę poprzez stronę internetową.

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:
– biznesplan (30 stron, ponad 9000 wyrazów)

Dokumenty zawierają m.in.:
1. BIZNESPLAN
– Spis treści
– Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
– Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować
– Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dot. operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej)
– Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej
– Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania
– Wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług
– Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji
– Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów / usług / towarów
– Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
– Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej
– Analiza marketingowa
– Oferta – charakterystyka produktu / usługi / towaru
– Klienci
– Rynek
– Dystrybucja i promocja
– Konkurencja na rynku
– Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)
– Analiza SWOT
– Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań alternatywnych
– Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych
– Etapy realizacji operacji
– Źródła finansowania operacji
– Zakres rzeczowo-finansowy operacji
– Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji.
– Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy.
– Projekcja finansowa dla operacji
– Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży
– Rachunek zysków i strat
– Zaktualizowana wartość netto
– Wskaźnik rentowności sprzedaży

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ Z ZAPISAMI REGULAMINU.
DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

Dodatkowe informacje

MIASTO: OBSZAR LGD
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW:Otwarcie działalności gospodarczej oferującej usługi serwisu ogumienia i drobnych napraw pojazdów przy użyciu nowoczesnych maszyn na obszarze LGD
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  BIZNESPLAN (3O STRON, OKOłO 9000 WYRAZÓW)