Dofinansowanie z urzędu pracy. Jak je uzyskać? - Gotowe BiznesplanyDofinansowanie z urzędu pracy. Jak je uzyskać? - Gotowe Biznesplany
2021-10-30

Dofinansowanie z urzędu pracy. Jak je uzyskać?

Dofinansowanie z urzędu pracy nie jest niemożliwe do uzyskania. Niemniej jednak warto mieć świadomość, na jakich zasadach działa przyznawanie świadczeń oraz co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse w wyścigu o upragnioną dotację. Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu, w którym radzimy jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy?

 

O dofinansowanie z urzędu pracy może ubiegać się każda osoba, która spełnia szereg postawionych przez urząd wymagań. Dotacje może otrzymać każda osoba, która posiada status osoby bezrobotnej, nie jest studentem dziennym oraz nie posiada na swoim koncie przestępstw gospodarczych. Kolejnymi warunkami, jakie należy spełnić, jest nieposiadanie innej działalności, która została założona mniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Szczegółowe dane określające zdolność do ubiegania się o dotacje zawiera dokument określający zasady, dostępny na stronie urzędu pracy.

 

Na jakich zasadach działa przyznawanie dofinansowań?

 

Dofinansowanie działa na zasadzie konkursu. O jego przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawność wypełnienia wniosku. Każdy popełniony błąd oddala nas od otrzymania dotacji, a osoby, które wypełniły wniosek poprawnie, mogą cieszyć się uzyskaną przewagą. Ze względu na charakter przyznawania świadczeń, dobrą praktyką jest obserwowanie strony urzędu pracy, gdzie wszystkie informacje są na bieżąco aktualizowane.

 

Jak uzyskać dofinansowanie?

 

Wspominaliśmy, że urząd pracy rozpatruje nadesłane zgłoszenia w formie konkursu. Aby zwiększyć swoje szanse, dobrze jest zapoznać się ze wszystkimi dokumentami udostępnionymi przez urząd pracy. Jednym z nich jest Katalog najczęściej popełnianych błędów. Zapoznając się z wyżej wymienionym dokumentem i unikając popełnianych przez innych wnioskodawców błędów, zwiększysz swoje szanse w wyścigu o dofinansowanie. Jednak to nie cudze błędy, a Twoje poprawne wypełnienie wniosku jest w tym wypadku kluczowe. Pamiętaj o skrupulatnym wypełnieniu każdego z dokumentów. Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć aż trzy dokumenty. Są to Dane wnioskodawcy, Opis planowanego przedsięwzięcia oraz Analiza finansowa.

 

Dofinansowanie z urzędu pracy — opis planowanego przedsięwzięcia.

 

Opis planowanego przedsięwzięcia jest kluczowym elementem starania się o dofinansowanie. To właśnie w tym dokumencie zawierasz informację dotyczącą kwoty dofinansowania, o jakie się ubiegasz. Opis ten zawiera również szczegółowy plan marketingowy, charakterystykę firmy, a także profil potencjalnych klientów. Nie zapomnij o identyfikacji swojej branży oraz sprawdzeniu numeru PKD. Jest to kluczowe dla decyzji o przyznaniu dofinansowania Twojej przyszłej firmie.

 

Dofinansowanie z urzędu pracy nie jest niemożliwe do uzyskania. Podstawową zasadą, która przybliży Cię do otrzymania pozytywnej decyzji, jest dotrzymanie terminowości oraz poprawności deklarowanych danych. Dofinansowania są przyznawane na zasadzie konkursu. Właśnie z tego powodu nie wolno zwlekać z przesyłaniem wniosków.

 

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu, którego tematem było dofinansowanie z urzędu pracy. Mamy nadzieję, że udało nam się podpowiedzieć jak je uzyskać. Zapraszamy również do przeczytania innych wpisów na naszym blogu.