2021-06-20

Kalkulacja przychodów i kosztów – Jak policzyć swój miesiąc?

 

Rozpoczynając działalność gospodarczą jednym z pierwszych kroków, jakie musimy wykonać, jest przygotowanie budżetu naszej inwestycji, czyli kalkulacji przychodów oraz kosztów. Jest to niezbędna czynność, która pozwoli nam na oszacowanie, ile środków potrzebujemy i na co powinniśmy je wydatkować, żeby rozwijać naszą działalność. Zapraszamy do sprawdzenia naszego wpisu, gdzie poruszymy temat – kalkulacja przychodów i kosztów.

 

Kalkulacja przychodów i kosztów – Planowanie budżetu

 

Planując nasz budżet, musimy wziąć pod uwagę zarówno ilość środków wpływających do firmy, jak i ilość środków niezbędnych do jej bieżącego funkcjonowania. Budżet pełni funkcję kontrolną, dzięki niemu możemy porównać wielkość kosztów poniesionych do kosztów planowanych oraz wielkość zysków w odniesieniu do zysków planowanych. Umożliwiam nam to szybką identyfikację niepowodzeń, a co za tym idzie ich eliminację. Pamiętajmy o tym, że budżet nie może być zbiorem życzeń, tylko powinien być odniesiony do rzeczywistości. Najważniejszym punktem tworzonego przez nas budżetu powinien być próg rentowności (Break Even Point), czyli moment, w którym nasza firma staje się rentowna (przychody pokrywają koszty).

 

Kalkulacja przychodów i kosztów w biznesplanie

 

Zacznijmy może od kosztów, podzielmy je na możliwe jak najmniejsze podgrupy.

1) Wydatki na pracowników — zaliczymy do nich wypłaty w związku z umowami o prace, a także umowami cywilnoprawnymi, koszty związane z ZUS-em, premiami itp.

2) Koszty stałe związane z utrzymaniem biura – zaliczymy do nich rachunki za media, telefony, Internet oraz przede wszystkim czynsz

3) Inwestycje zaliczymy do nich na przykład zakup wyposażenia biura, komputerów, maszyn potrzebnych do pracy, oprogramowania itp.

4)Koszty usług księgowych

6) Koszty surowców do produkcji

7) Koszty związane z transportem

8) Koszty działalności biura – zaliczmy do nich wydatki poniesione przez nas na materiały biurowe, ale również np. papier toaletowy

9) Koszty usług prawnych na przykład doradztwa prawnego

Nie są to oczywiście wszystkie koszty, jakie musimy ponieść, aczkolwiek jest to tylko przykład, jak możemy je sobie dzielić.

Kalkulacja przychodów jest o tyle skomplikowana, że na początku ciężko oszacować ich skalę. Powinniśmy najrealniej jak to możliwe bez popadania w huraoptymizm oszacować, na jaki przychód możemy liczyć. Realna ocena sytuacji to dla nas absolutny klucz do sukcesu przedsięwzięcia biznesowego. Jeśli przesadzimy z optymizmem, nasza firma najprawdopodobniej upadnie. Planując przychody, powinniśmy wziąć pod uwagę następujące czynniki: strukturę sprzedaży, ilość sprzedaży, ale także jej sezonowość. Ważne są też: koniunktura rynkowa oraz poziom cen konkurencji. Realizując sprzedaż, powinniśmy na bieżąco sprawdzać jej zgodność z planem i zdecydowanie reagować w przypadku jej negatywnego odchylenia od planu.

 

Najczęstsze błędy w kalkulacji przychodów i kosztów naszej firmy

 

Bardzo często budżet firmy opracowujemy na podstawie błędnych lub nieaktualnych danych albo zbyt optymistycznie podchodzimy do szacowanych przychodów. Często zapominamy też ująć jakichś kosztów w budżecie, błędnie oszacowujemy koszty pracy oraz koszty stałych. Są to błędy podstawowe, których zdecydowanie powinniśmy się wystrzegać w naszym biznesplanie. Oprócz tego nie zapominajmy też o: przeszacowaniu popytu na nasze usługi lub towary, zignorowaniu konkurencji, niedostosowaniu wydatków do wielkości firmy, błędnej strategii cenowej oraz błędach rachunkowych, które mogą się zdarzyć każdemu z nas.

 

Co zrobić, żeby zapobiec błędom?

 

Zastanawiasz się jak rozkręcić biznes, żeby zapobiec błędom? Warto przed kalkulacją kosztów i przychodów wykonać dodatkowe czynności, które zmniejszą ryzyko pomyłki. Sprawdźmy standardy branżowe, porozmawiajmy z kimś, kto ma większe doświadczenie. Jest to chyba najprostsze rozwiązanie pozwalające nam na realne określenie na przykład ceny naszych produktów albo kosztów produkcji. Skontaktujmy się z naszymi potencjalnymi dostawcami, ubezpieczycielami i osobami wynajmującymi przestrzeń do pracy. Tylko wtedy realnie określimy koszty, jakie będziemy musieli ponieść. Zawczasu opracujmy długofalowy plan cięcia kosztów, który pozwoli nam zabezpieczyć się, na wypadek jak coś pójdzie nie po naszej myśli. Starajmy się być przygotowani na każdą możliwość.

Podsumowując rzetelny i dokładny biznesplan, wraz z kalkulacją kosztów i przychodów, to absolutna podstawa działalności każdego przedsiębiorstwa. Stosując się do zaleceń zdecydowanie zwiększamy szanse powodzenia naszego przedsięwzięcia.

Bardzo dziękujemy za przeczytanie naszego wpisu, mamy nadzieję, że od teraz temat kalkulacji przychodów i kosztów będzie dla Ciebie zdecydowanie przyjemniejszy. Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty biznesplanów oraz innych publikacji.

Pozdrawiamy
Zespół Gotowe Biznesplany