Powrót

Biznesplan Fotobudka

49,00 69,00 

FOTOBUDKA 
PKD GŁÓWNE
96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
POBOCZNE:
74.20.Z – Działalność fotograficzna
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Wyczyść

FOTOBUDKA

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIADCZYĆ USŁUGI WYNAJMOWANIA FOTOBUDKI,TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI.

 

Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą świadczyć usługi fotobudki na różnego rodzaju eventach. Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów.

 

Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim.

Działalność będzie polegała na świadczeniu usług fotobudki. Prowadzona działalność będzie miała charakter mobilny. Potencjalnymi odbiorcami będą zarówno firmy jak i osoby prywatne.

 

 

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

– Wniosek (19 stron, ok   6000 wyrazów)

 

 

Dokumenty zawierają m.in.:

 1. WNIOSEK:
 • kalkulacja wydatków niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej
 • specyfikacja zakupów
 • w ramach wnioskowanej dotacji
 • uzasadnienie poniesienia poszczególnych wydatków
 • osobisty kwestionariusz informacyjny
 • nazwisko i imię oraz adres zamieszkania
 • wiek i stan cywilny
 • wykształcenie – zawód wyuczony, zawód wykonywany
 • zawód i miejsce zatrudnienia współmałżonka
 • przebieg twojego zatrudnienia
 • czy kierowałeś zespołem ludzi
 • czy miałeś do czynienia z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek
 • jakie masz doświadczenie związane z planowanym przedsięwzięciem
 • czy posiadasz kwalifikacje do prowadzenia działalności gospodarczej, którą zamierzasz uruchomić
 • ile osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • jaki jest miesięczny dochód twojej rodziny, jaki posiadasz majątek
 • lokalizacja przedsięwzięcia
 • gdzie, dlaczego w danym miejscu zlokalizowane będzie przedsięwzięcie
 • forma własności lokalu – własny, wynajęty
 • w przypadku najmu lokalu prosimy o podanie okresu na jaki jest podpisana umowa, wysokość czynszu
 • stan techniczny lokalu (planowane remonty: przewidywane terminy i koszty)
 • powierzchnia lokalu w metrach kw. (powierzchnia produkcyjna, magazynowa, handlowa, biurowa)
 • w przypadku działalności handlowej i usługowej określić usytuowania względem głównych szlaków komunikacyjnych i handlowych
 • ocena rynku
 • kto będzie dostawcą twoich surowców lub towarów
 • kto będzie korzystał z twojej produkcji, usług, sprzedaży
 • z jakich obszarów możesz przyciągnąć klientów
 • struktura ludności na tych terenach (robotnicy, ludność wiejska i inne)
 • jakie dochody powinni mieć twoi klienci
 • liczba mieszkańców miejscowości, dzielnicy, wsi gdzie będzie zlokalizowane przedsięwzięcie
 • czy uważasz, że twoje przedsięwzięcie zdobędzie wystarczająco duży rynek, aby było opłacalne
 • konkurencja
 • czy konkurencja na twoim rynku jest duża, wymień swoich konkurentów
 • czy takie same lub podobne przedsięwzięcia ostatnio odeszły z rynku (zbankrutowały)
 • plan wejścia na rynek
 • jakich metod będziesz używał aby sprzedać swoje produkty, usługi, towar
 • jak będziesz reklamował swoją działalność
 • dlaczego uważasz, że klienci będą korzystać z twoich usług
 • czym zamierzasz konkurować – ceną czy jakością
 • jak zamierzasz ustalać ceny
 • czy będziesz zatrudniał pracowników
 • analiza finansowa przedsięwzięcia
 • ile pieniędzy będziesz potrzebował, aby rozpocząć działalność
 • jak zamierzasz je zdobyć
 • jakie będą koszty i dochody prowadzonej działalności – dołącz wypełnioną kalkulację dochodów i kosztów
 • czy i w jakim okresie twoja działalność będzie przynosiła zysk
 • jak zamierzasz rozwiązać problem księgowości
 • co już zrobiłeś aby rozpocząć działalność gospodarczą, jakie poniosłeś koszty
 • ryzyko
 • jakie są potencjalne ryzyka, które mogą przyczynić się do upadku planowanej działalności i jakie działania zaradcze podejmiesz, aby te ryzyka ograniczyć lub wyeliminować
 • zadania prawne
 • jaką formę prawną będzie miała twoja działalność
 • czy będziesz potrzebował specjalnych zezwoleń

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

Dodatkowe informacje

MIASTO: MIŃSK MAZOWIECKI
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW:  URZĄD PRACY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNAWniosek (19 stron, ok   6000 wyrazów)