Powrót
Gotowe biznesplany wzory i Dotacje z UP > Biznesplan Usługi turystyczne / portal turystyczny / animacje dla dzieci

Biznesplan Usługi turystyczne / portal turystyczny / animacje dla dzieci

49,00 69,00 

USŁUGI TURYSTYCZNE / PORTAL TURYSTYCZNY / ANIMACJE DLA DZIECI
PKD GŁÓWNE:
79.12.Z- Działalność organizatorów turystyki
PKD POBOCZNE: 90.03.Z, 93.19.Z, 93.29.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.90.A

Wyczyść

USŁUGI TURYSTYCZNE / PORTAL TURYSTYCZNY / ANIMACJE DLA DZIECI

JEŻELI PLANUJESZ STWORZYĆ FIRMĘ TURYSTYCZNĄ OFERUJĄCĄ KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ WYCIECZEK ORAZ ATRAKCJI EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  ORAZ PROWADZIĆ PORTAL PODRÓŻNICZY, TEN DOKUMENT UŁATWI CI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI.

 

Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą prowadzić firmę organizującą wycieczki, atrakcje dla dzieci itp.  Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów.

 

Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Planowana działalność będzie polegała na prowadzeniu firmy turystycznej oferującej kompleksową organizację wycieczek oraz atrakcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży  w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym. Dodatkowo firma będzie tworzyć turystyczny portal podróżnicy na dedykowanej stronie www oraz wydawać cykliczne katalogi w formie folderów i broszur. Witryna sieciowa oprócz funkcji informacyjnej będzie działać jako wygodny katalog usług, kanał kontaktu z klientami oraz sklep internetowy.

Oferta firmy będzie zawierać: Organizowanie i realizacje usług turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieży; Warsztaty edukacyjne; Obsługę grup wycieczkowych – pilotaż i przewodnictwo; Usługi animacyjne; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych; Organizacja i obsługa przedsięwzięć o charakterze turystycznym dla osób z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami; Sporządzanie programów, katalogów i oferty turystycznej dla innych podmiotów gospodarczych; Koordynowanie projektów i pracy administracyjnej dla różnych podmiotów; Portal podróżniczy.

 

 

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

– Wniosek (32 stron, ok   7700 wyrazów)

 

 

Dokumenty zawierają m.in.:

 • WNIOSEK:
 • opis przedsięwzięcia
 • szczegółowy zakres działalności
 • działania podejmowane w związku z prowadzeniem wnioskowanej działalności gospodarczej, potwierdzające jej wykonywanie
 • w sposób zorganizowany i ciągły, przewidywane zatrudnienie pracowników, działania marketingowe
 • posiadane środki własne zaangażowane w przedsięwzięcie
 • działania podjęte w celu pozyskania pozwoleń, atestów, certyfikatów, koncesji niezbędnych do prowadzenia wnioskowanej działalności
 • plan finansowy
 • kalkulacja wydatków związanych z podjęciem działalności – ogółem – ze wskazaniem źródeł ich finansowania
 • szczegółowa specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanych środków z funduszu pracy
 • przewidywane efekty ekonomiczne wnioskowanej działalności gospodarczej.
 • analiza swot
 • potencjalne ryzyka

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ  Z ZAPISAMI REGULAMINU.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB, KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

Dodatkowe informacje

MIASTO: WROCŁAW
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wniosek (32 stron, ok   7700 wyrazów)