2021-09-26

Rozeznanie rynku. Na co należy zwrócić uwagę?

Siłą każdego przedsiębiorstwa jest nie tylko jego renoma, generowane zyski oraz wizerunek, lecz także umiejętność współpracy i nawiązywania kontaktów. Tworzenie sieci znajomości oraz nawiązywanie współprac pomaga w budowaniu marki. Dzięki tego rodzaju działaniom mamy okazję poznać innych przedsiębiorców z naszego obszaru. Znajomość rynku przydaje się w sytuacjach, gdy nasza firma wyraża chęć nawiązania współpracy z inną firmą w celu wykonania danej usługi lub zaopatrzenia w konkretne produkty. Zapraszamy do przeczytania artykułu, w którym wyjaśnimy, jak działa rozeznanie rynku oraz na co należy zwrócić uwagę w trakcie jego wykonywania.

 

Czym jest rozeznanie rynku?

 

Ocena rynku jest działaniem polegającym na analizie konkretnej branży, z której usług chcemy skorzystać. Przykładowo, jeśli planujesz wymianę okien w swoim biurze, musisz poświęcić czas, aby wybrać najbardziej atrakcyjną ofertę od najbardziej zaufanego przedsiębiorcy. Nie zawsze korzystamy z firm z polecenia oraz tych, które są najbliżej nas. Dlaczego? Powodów jest wiele. Czasami czynnikiem decydującym jest cena, jakość usługi, lub czas jej wykonywania. Wszystkie interesujące nas czynniki powinny znaleźć się w dokumentacji rozeznania. Jego elementami są między innymi protokół oraz notatka z rozeznania rynku.

 

Co zawiera protokół z rozeznania rynku?

 

Tworząc protokół z rozeznania rynku, niezwykle ważne jest, aby zawierał on wszystkie niezbędne informacje do analizy konkurujących ze sobą firm. Pierwszym punktem jest precyzyjne określenie zadania, jakie ma wykonać dla nas firmą. Ważne, aby już na samym początku jasno i klarownie opisać, na czym polega nasze zlecenie. Drugi punkt określa nasze wymagania oraz warunki, jakie powinna spełniać dana firma. Mamy możliwość dokładnego sprecyzowania takich podpunktów jak: data i termin realizacji, płatność, gwarancja oraz inne interesujące nas dodatkowe aspekty. Kolejny punkt zawiera zestawienie potencjalnych wykonawców usługi oraz przedstawioną przez nich propozycję. Zestawienie wykonawców najczęściej przedstawiane jest w formie czytelnej tabeli. Ostatni punkt jest związany z wyborem wykonawcy. Protokół z rozeznania rynku musi zawierać argumentację, dlaczego dany wykonawca został wyłoniony spośród innych oraz dlaczego jest dla firmy najkorzystniejszym wyborem. Tak sporządzony protokół określa obowiązki przedsiębiorcy, który podjął się wykonania zleconego przez nas zadania.

 

Czym jest notatka z rozeznania rynku?

 

Notatka z rozeznania rynku jest informacją, której treść zawiera dane dotyczące przeprowadzonego rozeznania. Jest ona bardzo istotnym elementem przeprowadzanych działań, ponieważ pozwala w rzetelny sposób sporządzić protokół z rozeznania rynku. Notatka zawiera szereg informacji takich jak cena za wykonaną usługę oraz dane wykonawcy, jednak jej charakter jest zdecydowanie mniej formalny. Niemniej jednak notatka z rozeznania rynku pełni istotną funkcję dla całokształtu późniejszego dokumentu. To właśnie na niej opiera się stworzenie protokołu, który posiada zdecydowanie bardziej formalny charakter.

 

Rozeznanie rynku jest istotną praktyką z wielu powodów. Pierwszym z nich jest stopień opłacalności poczynionej inwestycji. Mając do wyboru dwie firmy, którym chcemy zlecić wykonanie danej, usługi możemy kierować się kryterium ceny, jakości lub czasu. To my ustalamy zasady gry. Posiadanie rzetelnie przygotowanej notatki z rozeznania może pomóc w podjęciu decyzji o współpracy lub skorzystaniu z usług danej firmy.

 

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu, którego tematem było rozeznanie rynku. Zapraszamy do sprawdzenia innych wpisów, znajdujących się na naszym blogu.

Życzymy samych udanych decyzji biznesowych

Zespół Gotowe Biznesplany