Powrót
Gotowe biznesplany wzory i Dotacje z UP > Biznesplan Prawnik / Radca Prawny

Biznesplan Prawnik / Radca Prawny

49,00 69,00 

PRAWNIK / RADCA PRAWNY
PKD GŁÓWNE:
69.10.Z – działalność prawnicza
PKD POBOCZNE:
58.11.Z – wydawanie książek;
58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;
63.12.Z – działalność portali internetowych;
63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.11.Z – działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
82.19.Z – wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
85.60.Z – działalność wspomagająca edukację.

Wyczyść

PRAWNIK / RADCA PRAWNY

Jeżeli planujesz otwarcie Kancelarii Radcy Prawnego, ten dokument ułatwi ci przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o środki na rozpoczęcie własnej działalności.

Wniosek będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich osób które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą w postaci Kancelarii radcy prawnego.Ze względu na obszerność dokumentacji, będzie ona umożliwiała przygotowanie własnych dokumentów.

Oferujemy kompletną dokumentację do Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Dokumentacja dotyczy działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej w szczególności poprzez udzielanie porad i konsultacji prawnych (w tym telefonicznych i online), sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Zadaniami Kancelarii jest także reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych, doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych, doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych, doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:
– statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm,
– dokumentacji patentowej i praw autorskich,
– testamentów, pełnomocnictw itp.
Oferta firmy skierowana głównie do przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zainteresowanych tak jednorazową poradą prawna, jak i stałą obsługą prawną.

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:
– WNIOSEK (38 STRON, 8 000 WYRAZÓW)

Dokumenty zawierają m.in.:
1. WNIOSEK
– Dane wnioskodawcy
– Opis projektowanego przedsięwzięcia
– Wykaz działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności
– Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej
– Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanego dofinansowania
– Uzasadnienie do planowanych wydatków w ramach wnioskowanej kwoty

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O ASPEKTY MERYTORYCZNE ORAZ FORMALNE. MASZ PEWNOŚĆ ŻE PRZY ICH TWORZENIU ZWRACALIŚMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ICH ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI URZĘDU ORAZ Z ZAPISAMI REGULAMINU.
DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB KTÓRY MAKSYMALIZUJE SZANSE WNIOSKODAWCY NA POZYSKANIE DOTACJI.

Dodatkowe informacje

MIASTO: ZIELONA GÓRA
PRZEZNACZENIE DOKUMENTÓW: URZĄD PRACY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: WNIOSEK (38 STRON, 8 000 WYRAZÓW)